Typ :

przepuszczalne

przepuszczalne

przepuszczalne

Rodzaj :

geosiatka

geosiatka

geosiatka

Skład :

 

polipropylen dociążony drutem stalowym

 

Długość rolki [m] :

 

30

 

Szerokość rolki [m] :

 

3,9

 

Sposób łączenia :

 

mata przeciwerozyjna mocowana do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych

bez użycia ciężkich maszyn, rozwijana i ewentualnie skracana do wymaganej długości

Podłoże :

grunt skalisty

grunty spoiste i niespoiste

grunt skalisty oraz niespoisty

Normy, certyfikaty, aprobaty :

 

Wytyczne ETA 17/0116 1301-CPR-1282

Wytyczne ETA19/0083 1301-CPR-1436, ETA 17/0116 1301-CP -1282, ETA 17/0115 1301-CPR-1281

 

Producent

Typ :

przepuszczalne

Rodzaj :

geosiatka

Skład :

 

Długość rolki [m] :

 

Szerokość rolki [m] :

 

Sposób łączenia :

płytami kotwiącymi oraz gwoździami gruntowymi

Podłoże :

grunt skalisty oraz niespoisty

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Wytyczne ETA 19/0024 130 -CPR-1439