Zastosowanie :

tarasy

dachy płaskie

dachy płaskie

Materiał rdzenia :

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

Grubość rdzenia [mm] :

120

20

240

Gęstość rdzenia [kg/m³] :

ok. 30

ok. 30

ok. 30

Szerokość płyty [mm] :

600

800

1200

Długość płyty [mm] :

1200

1200

2400

Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :

aluminium

aluminium

Wykończenie krawędzi :

płaskie bez frezu; dostępna również płyta z frezem

ze spadkiem na górnej powierzchni, bez frezu (dostępne również płyty płaskie)

płaskie z frezem

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,022

0,027

0,022

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 0,12

≥ 0,12

≥ 0,12

Reakcja na ogień :

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

Nasiąkliwość [%] :

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

Zastosowanie :

tarasy

tarasy

tarasy

Materiał rdzenia :

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

Grubość rdzenia [mm] :

160

140

100

Gęstość rdzenia [kg/m³] :

ok. 30

ok. 30

ok. 30

Szerokość płyty [mm] :

600

600

600

Długość płyty [mm] :

1200

1200

1200

Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :

 

 

 

Wykończenie krawędzi :

płaskie bez frezu; dostępna również płyta z frezem

płaskie bez frezu; dostępna również płyta z frezem

płaskie bez frezu; dostępna również płyta z frezem

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,022

0,022

0,022

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 0,12

≥ 0,12

≥ 0,12

Reakcja na ogień :

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

Nasiąkliwość [%] :

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

Zastosowanie :

tarasy

tarasy

tarasy

Materiał rdzenia :

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

Grubość rdzenia [mm] :

80

70

60

Gęstość rdzenia [kg/m³] :

ok. 30

ok. 30

ok. 30

Szerokość płyty [mm] :

600

600

600

Długość płyty [mm] :

1200

1200

1200

Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :

 

 

 

Wykończenie krawędzi :

płaskie bez frezu; dostępna również płyta z frezem

 

płaskie bez frezu

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,022

0,022

0,022

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 0,12

≥ 0,12

≥ 0,12

Reakcja na ogień :

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

Nasiąkliwość [%] :

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

Zastosowanie :

tarasy

tarasy

tarasy

Materiał rdzenia :

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

Grubość rdzenia [mm] :

50

40

30

Gęstość rdzenia [kg/m³] :

ok. 30

ok. 30

ok. 30

Szerokość płyty [mm] :

600

600

600

Długość płyty [mm] :

1200

1200

1200

Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :

 

aluminium

aluminium

Wykończenie krawędzi :

płaskie bez frezu

płaskie bez frezu

płaskie bez frezu

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,022

0,022

0,022

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 0,12

≥ 0,12

≥ 0,12

Reakcja na ogień :

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

Nasiąkliwość [%] :

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

Zastosowanie :

tarasy

dachy płaskie

dachy płaskie

Materiał rdzenia :

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

Grubość rdzenia [mm] :

20

240

220

Gęstość rdzenia [kg/m³] :

ok. 30

ok. 30

ok. 30

Szerokość płyty [mm] :

600

600

600

Długość płyty [mm] :

1200

1200

1200

Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :

aluminium

włóknina mineralna

włóknina mineralna

Wykończenie krawędzi :

płaskie bez frezu

płaskie z frezem

płaskie z frezem

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,022

0,025

0,025

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 0,12

≥ 0,12

≥ 0,12

Reakcja na ogień :

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

Nasiąkliwość [%] :

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

Zastosowanie :

dachy płaskie

dachy płaskie

dachy płaskie

Materiał rdzenia :

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

Grubość rdzenia [mm] :

200

180

160

Gęstość rdzenia [kg/m³] :

ok. 30

ok. 30

ok. 30

Szerokość płyty [mm] :

600

600

600

Długość płyty [mm] :

1200

1200

1200

Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :

włóknina mineralna

włóknina mineralna

włóknina mineralna

Wykończenie krawędzi :

płaskie z frezem

płaskie z frezem

płaskie z frezem

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,025

0,025

0,025

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 0,12

≥ 0,12

≥ 0,12

Reakcja na ogień :

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

Nasiąkliwość [%] :

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

 

Zastosowanie :

dachy płaskie

dachy płaskie

Materiał rdzenia :

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR

Grubość rdzenia [mm] :

140

120

Gęstość rdzenia [kg/m³] :

ok. 30

ok. 30

Szerokość płyty [mm] :

600

600

Długość płyty [mm] :

1200

1200

Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :

włóknina mineralna

włóknina mineralna

Wykończenie krawędzi :

płaskie z frezem

płaskie z frezem

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :

0,174

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,025

0,026

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 0,12

≥ 0,12

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E (wg DIN EN 13501-1)

Nasiąkliwość [%] :

maks. 3

maks. 3 (wg DIN EN 12087)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global

deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat FM Global