Rodzaj powłoki :

mikrozaprawa mineralna

emulsja polimerowo-bitumiczna

emulsja polimerowo-bitumiczna

Rodzaj obciążenia :

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

Skład :

dyspersja polimerów, cement, wypełniacz mineralny

dyspersja bitumiczna

dyspersja bitumiczna, przyspieszacz

Postać :

masa tiksotropowa

masa tiksotropowa

masa tiksotropowa

Wodoszczelność [MPa] :

0,15

0,075

0,075

Odporność na parcie wody :

 

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

4,5

56

66

Rodzaj podłoża :

mineralne

mineralne

mineralne

Temperatura stosowania [°C] :

Od +5 do + 30

od +5 do +30

od +5 do +30

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

 

Odporność termiczna [°C] :

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

1,6

0,65

1,1

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

0,5

0,27

0,29

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

0,5

0,27

0,29

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

 

 

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

20

55

45

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

≥ 0,75

klasa CB2 tj. > 2,00 (w temp. +4°C)

klasa CB2, tj. > 2,00 (w temp. +4°C)

Zdolność mostkowania rys :

 

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

po 2

po 6

po 2

Reakcja na ogień :

 

 

 

Chemoodporność :

 

 

 

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

Kolor :

 

 

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

19/6 proszek/płyn

jeden składnik

22/8 kg (masa/proszek)

Ilość warstw :

2

1

1

Grubość warstwy [mm] :

min. 2 x 1 mm

min. 3,0

min. 3,0

Zużycie [kg/m²] :

3,3–4,8 (w zależności od rodzaju obciążenia)

3,6-4,8 (w zależności od rodzaju obciążenia)

4,3-5,7 (w zależności od rodzaju obciążenia)

Czas zużycia :

 

 

 

Czas nakładania kolejnej warstwy :

 

 

 

Czas utwardzania [h] :

 

 

 

Czas obróbki [min] :

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

Czas schnięcia :

 

 

 

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

Sposób aplikacji :

ręczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

Trwałość [m-c] :

 

 

 

Przechowywanie :

 

 

 

Opakowanie :

 

30 dm3 (wiadro), 1000 dm3 (kontener)

22 kg (wiadro), 8 kg (worek)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 14891

PN-EN 15814

PN-EN 15814

Rodzaj powłoki :

masa z tw. sztucznego

masa żywiczna

emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem

Rodzaj obciążenia :

wilgoć

 

 

Skład :

bezrozpuszczalnikowa dyspersja polimerowa z wypełniaczami węglanowymi

 

hydroizolacja na bazie gumy i bitumu

Postać :

płynna

 

płynna

Wodoszczelność [MPa] :

 

 

 

Odporność na parcie wody :

0,5 N/mm²

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

ok. 9 (z ASO-Unigrund-GE/-K), ok. 6,8 (z ASO-Unigrund-S)

 

 

Rodzaj podłoża :

równe i nośne powierzchnie, które można wyłożyć płytkami ceramicznymi i płytami oraz które nadają się do wykonania podpłytkowych uszczelnień zespolonych

betonowe i stalowe

betonowe i stalowe konstrukcje mostowe oraz inne powierzchnie obciążone ruchem kołowym; podłoża nowe i remontowane obiektów budowlanych, również stare membrany bitumiczne

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

od -10 do +50

od +4 do +35

Temperatura podłoża [°C] :

od +5 do +30

 

 

Odporność termiczna [°C] :

kategoria 2: odporny na temperaturę

 

brak uszkodzeń przy pęknięciach o szerokości 0,6 mm w temp. 20°C i 0°C

Gęstość [kg/dm³] :

ok. 1,4

 

 

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

 

do betonu i stali (rozciąganie): 0,3/0,2/0,1 (w temp. 10, 23, 40 o); do betonu i stali (ścinanie): 0,05/0,03/0,01 (w temp. 10, 23, 40 o)

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

 

 

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

≥ 0,5

 

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

500 (po 36 godz./20°C)

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

 

 

 

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

 

 

 

Zdolność mostkowania rys :

kategoria 1: 0,4 mm

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa E

 

 

Chemoodporność :

 

 

 

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

Kolor :

ochra

 

szary

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

 

 

 

Ilość warstw :

 

2

1

Grubość warstwy [mm] :

min. 0,5 (po wyschnięciu)

1

min. 1,8

Zużycie [kg/m²] :

1,2 (gr. warstwy min. 0,5 mm)

1,4 (na jedną warstwę)

22,5 dm 3/(10-12) m2

Czas zużycia :

 

 

ok. 20 min (w temp. +20oC)

Czas nakładania kolejnej warstwy :

 

1 h

 

Czas utwardzania [h] :

ruch pieszy (chodzenie) po ok. 1 dniu, wyłożenie płytkami po ok. 1 dniu (w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności wzgl. powietrza)

 

po 4

Czas obróbki [min] :

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

60 (w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności wzgl. powietrza)

 

 

Czas schnięcia :

 

 

 

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

Sposób aplikacji :

 

ręczna lub natryskowa

połączyć składniki z opakowań A i B, mieszać ręcznie (przez maks. 2 min) drewnianą łopatką do uzyskania mieszaniny o jednolitym kolorze; Servidek rozprowadzić równomiernie na podłożu; przykryć płytami Servipak, gdy Servidek jest jeszcze lepka

Trwałość [m-c] :

 

do 12

do 12

Przechowywanie :

chronić przed mrozem, 15 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

w chłodnym, suchym, zadaszonym miejscu, zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP; temperatura przechowywania maks. 25°C; nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia lub artykułów spożywczych

w zamkniętych, szczelnych opakowaniach, w temp. +5ºC do +27ºC

Opakowanie :

12, 20 (pojemniki)

membrana do natrysku: zestawy 48 kg i 400 kg, zawierające katalizator proszkowy BPO; membrana do aplikacji ręcznej: opakowanie 20 kg, tylko żywica

22,5 dm3 (składnik A i B)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

element systemu ETA-17/0469; badania emisji zgodnie z metodą badawczą GEV i francuskim Rozporządzeniem LZO

certyfikaty i aprobaty: British Board of Agrément (Wielka Brytania), British Nuclear Fuels (Wielka Brytania) i CEMETE (Francja); produkt zatwierdzony przez British Board of Agrément dla nowych i istniejących dachów płaskich, certyfikat nr 03/4060

AT IBDiM nr AT/2010-02-0878/3, ETA 13/0357

Rodzaj powłoki :

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa (mineralna zaprawa hydroizolacyjna)

masa polimerowo-bitumiczna

Rodzaj obciążenia :

woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

Skład :

dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze

dyspersja polimerowa, piasek/cement, dodatki

anionowa masa bitumiczna

Postać :

proszek (szary),
dyspersja (biała)

 

 

Wodoszczelność [MPa] :

0,25

0,25

0,075

Odporność na parcie wody :

 

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

ok. 1,3 (gr. warstwy 2 mm)

 

 

Rodzaj podłoża :

beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy

beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

od +5 do +35

od 0 do +30

Temperatura podłoża [°C] :

od +5 do +30

 

 

Odporność termiczna [°C] :

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

1,1

-

-

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

> 0,5

> 0,5 N/mm2 zgodnie z DIN EN 1542

 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

 

 

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

 

 

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

 

 

 

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

> 2,0

mostkowanie rys w warunkach znormalizowanych i niskich temperaturach ≥ 0,75

> 2

Zdolność mostkowania rys :

 

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

po ok. 3

po ok. 6 (na powierzchniach nachylonych, unikać obciążenia wodą stojącą)

< 4

Reakcja na ogień :

 

 

 

Chemoodporność :

środowiska agresywne XA2

środowiska silnie agresywne XA3

kwasy humusowe

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

Kolor :

szary (proszek), płyn (biały)

szary (składnik A), biały (składnik B)

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

1,5/1 (wagowo) proszek/płyn

 

 

Ilość warstw :

2

w zależności od rodzaju obciążenia

2 (plus warstwa gruntująca)

Grubość warstwy [mm] :

1,0-3,3

wg obciążenia (tab. producenta)

3-4

Zużycie [kg/m²] :

1,2 (warstwy wyrównujące); 2,4 (wilgotność gruntowa i woda nienapierająca, uszczelnienia zbiorników, uszczelnienia poziome pod konstrukcją murowaną); 3,6 (woda napierająca)

wg obciążenia (tab. producenta)

4-5 dm3/m2

Czas zużycia :

maks. 45 minut (temp. +23°C)

ok. 60 min.

60 min.

Czas nakładania kolejnej warstwy :

 

od 3h do 6h (w zależności od warunków otoczenia)

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

Czas utwardzania [h] :

 

pełne obciążenie po 7 dniach

pełne obciążenie po 7 dniach

Czas obróbki [min] :

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

Czas schnięcia :

 

 

 

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

Sposób aplikacji :

pacą lub pędzlem w przynajmniej dwóch przejściach roboczych, bez porów oraz metodą natryskową

pędzel, paca, natrysk

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pomp ślimakowa)

Trwałość [m-c] :

 

 

 

Przechowywanie :

składniki proszkowe - w chłodnym i suchym miejscu, 9 miesięcy; składniki płynne - chronić przed mrozem, 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

12 miesięcy

12 miesięcy

Opakowanie :

20 kg pojemnik (12 kg proszek + 8 kg płyn)

5, 15, 25 kg (składnik A),
2, 6, 10 kg (składnik B)

30 kg (pojemnik)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 14891

PN-EN 1504-2, PN-EN 14891

PN-EN 15814

Rodzaj powłoki :

masa polimerowo-bitumiczna

masa żywiczna

mikrozaprawa cementowa

Rodzaj obciążenia :

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

wilgoć, woda bez ciśnienia

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)

Skład :

anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem poliestrowym

 

piasek i cement, dodatki nieorganiczne

Postać :

składnik bitumiczny + proszek

żywica + utwardzacz

proszek

Wodoszczelność [MPa] :

0,075

0,3

1,3

Odporność na parcie wody :

 

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

 

3,4

 

Rodzaj podłoża :

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

 

beton (min. C 20/25)

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30 (dotyczy również podłoża)

od +8 do +30

od +5 do +30

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

od +5 do +30

Odporność termiczna [°C] :

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

0,7

1,20

1,20

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

 

≥ 1,5

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

10,00

 

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

 

 

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

 

500

 

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

> 2

> 5,00 (w temp. +4°C)

do 0,40 (uszczelnienie rys)

Zdolność mostkowania rys :

 

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

< 4

 

po 24

Reakcja na ogień :

klasa E

 

klasa E

Chemoodporność :

kwasy humusowe

 

środowiska agresywne XA1, XA2 i XA3 wg PN-EN 206:2014

Mrozoodporność [%] :

 

 

brak uszkodzeń po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania

Kolor :

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

 

szary

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

1/2,73

3,6 kg/0,4 kg 9kg/1kg (żywica/utwardzacz)

6,75-8,00/25 (woda/proszek)

Ilość warstw :

1 (plus warstwa gruntująca)

1

1-2

Grubość warstwy [mm] :

3-4

 

 

Zużycie [kg/m²] :

4-5 dm3/m2

1,2-2,4

0,75-1,50

Czas zużycia :

60 min.

 

30-60 minut (temp. +23°C)

Czas nakładania kolejnej warstwy :

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

 

druga warstwa na pierwszą, gdy ta jest jeszcze wilgotna (nie dopuszczać do całkowitego przeschnięcia pierwszej warstwy)

Czas utwardzania [h] :

48

 

pełne obciążenie po 7 dniach

Czas obróbki [min] :

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

Czas schnięcia :

48

 

 

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

Sposób aplikacji :

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pompa ślimakowa)

ręczny

 

Trwałość [m-c] :

 

 

12

Przechowywanie :

12 miesięcy

 

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

Opakowanie :

30 dm3 (pojemnik)

składnik A+B: kombi (wiadro), 10 kg lub 4kg

25 kg (worki)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 15814

PN-EN 1504-2

PN-EN 1504-2

Rodzaj powłoki :

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa

emulsja bitumiczna

Rodzaj obciążenia :

woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia; woda pod ciśnieniem zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

Skład :

dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze

piasek, cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi

 

Postać :

proszek (szary),
dyspersja (biała)

proszek

płyn + proszek

Wodoszczelność [MPa] :

0,50

0,5

0,50

Odporność na parcie wody :

 

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

ok. 2,2 (gr. warstwy 2 mm)

≤ 0,5

69,0

Rodzaj podłoża :

beton o gęstej strukturze, tynk P II i III, mury o pełnych spoinach, jastrychy cementowe, asfalt lany o klasie twardości IC 10 i IC15, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe

wszystkie nośne, występujące w budownictwie podłoża

 

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

od +5 do +30

od +5 do +35

Temperatura podłoża [°C] :

od +5 do +30

 

 

Odporność termiczna [°C] :

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

1,27

1,85

1,10

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

> 1,0

≥ 1,0 (podłoże betonowe)

 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

 

0,26

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

 

> 1,0 (po 28 dniach)

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

 

 

60

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

≥ 0,75

 

> 2,00 (w temp. +4°C)

Zdolność mostkowania rys :

 

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

po ok. 3

 

 

Reakcja na ogień :

klasa E

 

 

Chemoodporność :

środowiska agresywne XA2 wg PN-EN 206:2014

 

 

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

Kolor :

szary

szary

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

1/1 (wagowo) proszek/płyn

ok. 6,7/25 ( wody/worek 25 kg AQUAFIN-1K); ok. 1,6/6 (woda/worek 6 kg AQUAFIN-1K)

4 kg/1 kg (proszek/płyn)

Ilość warstw :

1-2

 

1

Grubość warstwy [mm] :

 

ok. 2,0--2,5

min. 3,0

Zużycie [kg/m²] :

od 3,00 do 4,50

3,5 (gr. 2 mm; obciążenie: wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca) ,
4,5 (gr. ok. 2,5 mm; obciążenie: woda opadowa zalegająca/woda naporowa)

4,1-5,5

Czas zużycia :

maks. 45 minut (temp. +23°C)

 

 

Czas nakładania kolejnej warstwy :

od 2 do 4 h

 

 

Czas utwardzania [h] :

ok. 72 h (pełne utwardzenie)

ok. 24

 

Czas obróbki [min] :

 

60

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

Czas schnięcia :

 

 

 

Dalsza obróbka [h] :

od 2 do 4 h

 

 

Pełne użytkowanie :

po 3 dniach

po 24 h

 

Sposób aplikacji :

natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie

ręczny lub natrysk (pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem)

ręczny lub mechaniczny

Trwałość [m-c] :

6

 

 

Przechowywanie :

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie

 

Opakowanie :

10 (pojemnik 5 kg + worek 5 kg),
20 kg (pojemnik 10 kg + 2 worki po 5 kg)

6 kg, 25 kg

24 kg (wiadro), 6 kg (worek)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 14891, Certyfikat P-DD 4534/01/2010b wydany przez KIWA Bautest GmbH, AH PZH HK/W/0995/01/2014

ITB-KOT-2018/0537 wydanie 1, KDWU 1/2018

PN-EN 15814

Rodzaj powłoki :

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowa

masa polimerowa

Rodzaj obciążenia :

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym

Skład :

 

 

 

Postać :

płyn + proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

Wodoszczelność [MPa] :

0,50

0,30

0,30

Odporność na parcie wody :

 

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

69,0

15,7

3,5

Rodzaj podłoża :

 

 

 

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +35

od +5 do +25

od +5 do +30

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

 

Odporność termiczna [°C] :

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

0,75

1,50

1,70

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

0,25

2,20

1,30

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

 

 

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

130

80

80

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

> 2,00 (w temp. +4°C)

> 0,75 (w temp. +4°C)

> 0,75 (w temp. +4°C)

Zdolność mostkowania rys :

 

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Chemoodporność :

 

 

 

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

Kolor :

 

 

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

27 dm³/4 kg (płyn/proszek)

2 kg/3 kg (płyn/proszek)

1 kg/3 kg (płyn/proszek)

Ilość warstw :

1

od 1 do 2

2

Grubość warstwy [mm] :

min. 3,0

min. 2,0

1,5-2,0

Zużycie [kg/m²] :

3,3-4,4 dm³/m²

2,4 (1 warstwa)

3,0-4,0

Czas zużycia :

 

 

 

Czas nakładania kolejnej warstwy :

 

 

 

Czas utwardzania [h] :

 

 

 

Czas obróbki [min] :

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

Czas schnięcia :

 

 

 

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

Sposób aplikacji :

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

Trwałość [m-c] :

 

 

 

Przechowywanie :

 

 

 

Opakowanie :

27 dm³ (wiadro), 4 kg (worek)

10 kg (wiadro), 15 kg (worek)

5 kg (kanister), 15 kg (worek)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 15814

PN-EN 14891 PN-EN

PN-EN 14891

 

Rodzaj powłoki :

masa z tw. sztucznego

Rodzaj obciążenia :

wilgoć, woda bez ciśnienia

Skład :

 

Postać :

pasta

Wodoszczelność [MPa] :

0,10

Odporność na parcie wody :

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

1,0

Rodzaj podłoża :

dachy papowe, ceramiczne, betonowe i metalowe

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +35

Temperatura podłoża [°C] :

 

Odporność termiczna [°C] :

 

Gęstość [kg/dm³] :

1,40

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

1,43

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

195

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

> 2,00 (w temp. +4°C)

Zdolność mostkowania rys :

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

5

Reakcja na ogień :

 

Chemoodporność :

 

Mrozoodporność [%] :

 

Kolor :

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

Ilość warstw :

od 1 do 2

Grubość warstwy [mm] :

1,0-2,0

Zużycie [kg/m²] :

1,0-2,0 (1 warstwa)

Czas zużycia :

 

Czas nakładania kolejnej warstwy :

 

Czas utwardzania [h] :

 

Czas obróbki [min] :

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

Czas schnięcia :

12-24 h

Dalsza obróbka [h] :

 

Pełne użytkowanie :

 

Sposób aplikacji :

ręczny lub mechaniczny

Trwałość [m-c] :

 

Przechowywanie :

 

Opakowanie :

25 kg (wiadro)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 1504-2