• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
22 z działu

Domieszki i dodatki do betonów, zapraw


 

Nazwa

Producent

Rodzaj :

domieszka

domieszka

domieszka

dodatek

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

domieszka

Typ domieszki :

upłynniająca, przyspieszająca twardnienie

uplastyczniająca

uplastyczniająca, napowietrzająca

przyspieszająca wiązanie

uplastyczniająca

uplastyczniająca, napowietrzająca

upłynniająca

napowietrzająca

upłynniająca

upłynniająca

upłynniająca

opóźniająca wiązanie, upłynniająca

przyspieszająca twardnienie

uszczelniająca

upłynniająca

upłynniająca

opóźniająca wiązanie, upłynniająca

uplastyczniająca, napowietrzająca

uplastyczniająca

uplastyczniająca

uszczelniająca

uszczelniająca

Postać :

płyn

płyn

płyn

płyn (jasnoniebieski, po wyschnięciu bezbarwny)

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

płyn

proszek

szary proszek

Temperatura stosowania [°C] :

od -5 do +35

od -8 do +35

od +5 do +35

> 0

od +5 do +35

od +5 do +35

od -5 do +35

od +5 do +35

od -5 do +35

od +5 do +35

od +5 do +35

od +5 do +35

od -8 do +35

od +5 do +35

od +5 do +40

od -10 do +35

od +5 do +35

od +5 do +35

od -8 do +35

od -3 do +35

 

powyżej 4 (mieszanka betonowa)

Główny składnik :

eter polikarboksylowy

związki powierzchniowo-czynne

związki powierzchniowo-czynne i wspomagające

 

żywica naftalenowa, lignosulfonian

żywica naftalenowa, wodny roztwór związków powierzchniowo-czynnych

eter polikarboksylowy

związki powierzchniowo-czynne

eter polikarboksylowy

eter polikarboksylowy

eter polikarboksylowy

żywica naftalenowa, lignosulfonian

żywica naftalenowa

żywica naftalenowa, silany, związki powierzchniowo-czynne

żywica naftalenowa, lignosulfonian

żywica melaminowo-naftalenowa

żywica naftalenowa, lignosulfonian

wodny roztwór związków powierzchniowo-czynnych

lignosulfonian, mocznik

lignosulfonian

cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne

cement portlandzki, aktywne substancje chemiczne

Dozowanie [% do masy cementu] :

0,2–3,0

0,5–1,0 (optymalnie 0,7)

0,2–0,4 (optymalnie 0,25)

 

0,5–1,0 (optymalnie 0,6)

0,2–0,4 (optymalnie 0,25)

0,2–3,0

0,05–0,40

0,2–3,0

0,2–3,0

0,2–3,0

0,5–2,0 (optymalnie 1,0)

0,5–2,0 (optymalnie 1,0)

0,5–2,0; optymalnie 1,0 (do kostki brukowej 0,3–0,4 warstwa konstrukcyjna; 0,3–0,7 warstwa fakturowa)

0,5–2,5 (optymalnie 1,0)

0,5–2,5 (optymalnie 1,0)

0,6–2,5 (optymalnie 0,8–1,2);
0,3 - do kostki brukowej

0,1–0,4 (optymalnie 0,25)

0,5–1,0 (optymalnie 0,7);
0,3 - do kostki brukowej

0,3–0,8 (optymalnie 0,4)

2,0-3,0 (wagowo)

0,8-1,5 (wagowo)

Gęstość [g/cm³] :

1,030 ±0,020

1,143 ±0,020

1,040 ±0,030

-

1,133 ±0,020

1,040 ±0,030

1,155 ±0,020

1,004 ±0,020

1,093 ±0,020

1,065 ±0,020

1,070 ±0,020

1,180 ±0,020

1,170 ±0,020

1,020 ±0,020

1,194 ±0,020

1,208 ±0,020

1,103 ±0,020

1,004 ±0,020

1,136 ±0,020

1,165 ±0,020

1,100

1,100 ±0,050

Kolor :

słomkowy

brązowy

brązowy

 

brązowy

brązowy

słomkowy

bezbarwny

słomkowy

ciemnobrązowy

ciemnobrązowy

brązowy

brązowy

popielaty

brązowy

brązowy

brązowy

niebieski

brązowy

brązowy

szary

szary

Zawartość chlorków [% masy] :

< 0,1

< 0,1

< 0,1

 

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

 

≤ 0,1%

Zawartość alkaliów [% masy] :

< 1,0

< 5,0

< 5,0

 

< 5,0

< 5,0

< 1,0

< 5,0

< 1,0

< 2,0

< 2,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

 

 

Zużycie :

 

 

 

0,05 dm³/m² (po rozcieńczeniu z wodą 1:3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok. 5,00 kg/m³

od 2,00 do 4,50 kg/m³ betonu

Czas przydatności do użycia [min] :

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podobnie jak beton (może wystąpić opóźnienie początku czasu wiązania o ok. 90 min. (próbka testowa))

Opakowanie :

30, 200, 1000 dm³

1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

3,79 dm³

30, 200, 1000 dm³

1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

30, 200, 1000 dm³

pojemniki lub kartony po 25 kg

woreczki samorozpuszczalne z odmierzoną ilością na 1 m³ betonu; kartony po 24 lub 25 kg

Trwałość :

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy

12 miesięcy

Przechowywanie :

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w suchych pomieszczeniach w temp min. +7°C

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

w suchych pomieszczeniach w temp min. +7°C

w suchych pomieszczeniach w temp min. +7°C

Normy, certyfikaty, aprobaty :

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

dostępne u dystrybutora

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

dostępne u dystrybutora

dostępne u dystrybutora

Produkty (0)