Typ kleju :

cementowy

cementowy

cementowy

Klasa kleju :

C2 TE

C2FT

C2TES1

Odkształcalność [mm] :

 

 

 

Stosowany do klejenia :

ceramiki i kamienia

ceramiki i kamienia

ceramiki i kamienia

Zastosowanie :

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

Skład :

piasek, cement, dodatki (ulepszone tworzywem sztucznym)

mieszanka cementów

piasek, cement, dodatki (modyfikowana tworzywami sztucznymi)

Rodzaj podłoża :

na wszystkie podłoża wg DIN 18157, część 1, np.: beton, beton komórkowy, tynk, jastrych cementowy i z siarczanem wapnia oraz jastrych podkładowy grzewczy, mur, płyty gipsowo-kartonowe itp.

podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki

beton, beton komórkowy, tynk, jastrych anhydrytowy/ogrzewany, mury, płyty g-k, stare mocno związane okładziny ceramiczne

Postać :

proszek (sucha mieszanka)

proszek (sucha mieszanka)

proszek

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +25

od +5 do +35

od +5 do +25

Gęstość [g/cm³] :

1,4

ok. 1,4

 

Kolor :

szara cementowa

szary

cementowoszary

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

(6,75-7,5)/25

0,24-0,30

(9,5-11,0)/25,0 (woda/proszek)

Czas przydatności do użycia [h] :

2 (dla temperatury + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%; wyższa temperatura skraca, a niższa - wydłuża podany czas)

ok. 45 minut

2,0

Czas otwarty pracy [min] :

30 (dla temperatury + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%; wyższa temperatura skraca, a niższa - wydłuża podany czas)

ok. 20

> 30

Czas korygowania klejenia [min] :

 

ok. 10

 

Czas schnięcia/użytkowanie [h] :

 

po 2

po ok. 24

Spoinowanie [h] :

po ok. 24 (dla temperatury + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%; wyższa temperatura skraca, a niższa - wydłuża podany czas)

2

po ok. 24 h na posadzkach, po ok. 12 h na ścianach

Spływanie z powierzchni pionowej :

 

brak

 

Zużycie [kg/m²] :

min. 1,3 kg/m2/mm grubości warstwy; ok. 2,4 kg/m2 przy nakładaniu pacą o zębach 6 mm; ok. 3,2 kg/m2 przy nakładaniu pacą o zębach 8 mm; ok. 4,0 kg/m2 przy nakładaniu pacą o zębach 10 mm

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

ok. 1,6 (paca o zębach 6 mm);
ok. 2,1 (paca o zębach 8 mm);
ok. 2,6 (paca o zębach 10 mm)

Grubość warstwy [mm] :

 

2-15

do 5

Wydajność zaprawy z worka [m²] :

 

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

 

Całkowita wytrzymałość :

 

1,0

 

Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] :

1,0

1,0

≥ 1,0

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] :

1,0

1,0

≥ 1,0

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] :

1,0

1,0

≥ 1,0

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

1,0 (początkowa)

 

 

Odkształcenie poprzeczne (ugięcie) :

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa A1/A1fl

klasa E

Cechy szczególne :

 

technologia żelowa ATLAS, fugowanie już po 2 h

 

Opakowanie [kg] :

25

5; 22,5; 25

25 (worek)

Trwałość [m-c] :

 

12

 

Przechowywanie :

w suchych pomieszczeniach, 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu; rozpoczęte opakowanie należy niezwłocznie zużyć

 

w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

Przygotowanie podłoża :

wstępne przygotowanie podłoża i sposób nakładania powinny odpowiadać wymaganiom DIN 18157, część 1; POWINNO BYĆ suche, nośne, dostatecznie równe, pozbawione rys i substancji zmniejszających przyczepność, jak np. olejów, farb, warstw spieków

 

suche, nośne, wystarczająco równe, bez pęknięć i substancji oddzielających, np. oleju, farby, warstwy spiekowej oraz luźnych elementów; w znacznym stopniu jednolite, o właściwościach powierzchni i wytrzymałości odpowiadającym jego typowi

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 12004, MPA świadectwo kontroli 2005-4-1603/1

 

PN-EN 12002, PN-EN 12004, DIN 18157

Typ kleju :

cementowy

cementowy

cementowy

Klasa kleju :

 

 

C1TE

Odkształcalność [mm] :

 

 

 

Stosowany do klejenia :

w systemach ociepleń (styropian, styropian grafitowy)

w systemach ociepleń (styropian, styropian z dodatkiem grafitu)

ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany i laminowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, płytki szklane i barwione)

Zastosowanie :

na zewnątrz

na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

Skład :

mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących

mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących

mieszanka cementów

Rodzaj podłoża :

beton, mur z cegły, pustaków ceramicznych, kamienny, tynki cementowe i cementowo-wapienne

beton, mur z cegły, pustaków ceramicznych, kamienny, tynki cementowe i cementowo-wapienne

podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki

Postać :

proszek

proszek

proszek (sucha mieszanka)

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

od +5 do +30

od +5 do +25

Gęstość [g/cm³] :

1,25 (nasypowa)

1,40 (nasypowa)

1,6

Kolor :

 

 

szary

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

od 0,21 do 0,23

od 0,22 do 0,24

(0,22-0,25)/1

Czas przydatności do użycia [h] :

4

4

ok. 4

Czas otwarty pracy [min] :

25

25

ok. 30

Czas korygowania klejenia [min] :

 

 

ok. 10

Czas schnięcia/użytkowanie [h] :

 

 

po 24

Spoinowanie [h] :

 

 

12

Spływanie z powierzchni pionowej :

 

 

brak

Zużycie [kg/m²] :

 

 

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

Grubość warstwy [mm] :

 

 

2-10

Wydajność zaprawy z worka [m²] :

 

 

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

Całkowita wytrzymałość :

 

 

0,5

Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] :

 

 

0,5

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] :

 

 

0,5

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] :

 

 

0,5

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

 

 

Odkształcenie poprzeczne (ugięcie) :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

klasa A1/A1fl

Cechy szczególne :

 

 

technologia podwójnych włókien klasy C1

Opakowanie [kg] :

 

 

5; 22,5; 25

Trwałość [m-c] :

 

 

12

Przechowywanie :

 

 

 

Przygotowanie podłoża :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

 

 

 

Typ kleju :

cementowy

cementowy

cementowy

Klasa kleju :

C2TE

C2TE

C2TES1

Odkształcalność [mm] :

 

 

2,5–5,0

Stosowany do klejenia :

ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, płytki), okładzin szklanych

ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, płytki: szklane, barwione, drukowane)

ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany i laminowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, panele izolacyjne i dźwiękochłonne, płytki), w systemach ociepleń (duże formaty)

Zastosowanie :

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

Skład :

mieszanka cementów

mieszanka cementów

mieszanka cementów

Rodzaj podłoża :

podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki

podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki gipsowe

podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki, OSB, drewno, trudne podłoża

Postać :

proszek (sucha mieszanka)

proszek (sucha mieszanka)

proszek (sucha mieszanka)

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +35

od +5 do +35

od +5 do +35

Gęstość [g/cm³] :

ok. 1,40

ok. 1,40

ok. 1,25

Kolor :

biały

szary

szary

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

od 0,26 do 0,33

(0,26-0,33)/1

(0,27-0,36)/1

Czas przydatności do użycia [h] :

ok. 4

ok. 4

ok. 4

Czas otwarty pracy [min] :

ok. 30

ok. 30

ok. 30

Czas korygowania klejenia [min] :

ok. 20

ok. 20

ok. 20

Czas schnięcia/użytkowanie [h] :

po 12

po 12

po 12

Spoinowanie [h] :

po 12

po 12

12

Spływanie z powierzchni pionowej :

brak

brak

brak

Zużycie [kg/m²] :

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

Grubość warstwy [mm] :

2-15

2-15

2-15

Wydajność zaprawy z worka [m²] :

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

Całkowita wytrzymałość :

1,0

1,0

1,0

Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] :

1,0

1,0

1,0

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] :

1,0

1,0

1,0

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] :

1,0

1,0

1,0

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

 

 

Odkształcenie poprzeczne (ugięcie) :

 

 

2,5–5,0

Reakcja na ogień :

klasa A1/A1fl

klasa A1/A1fl

klasa A1/A1fl

Cechy szczególne :

technologia żelowa ATLAS dedykowana do kamienia naturalnego

technologia żelowa ATLAS

technologia żelowa ATLAS do MEGA FORMATÓW

Opakowanie [kg] :

5; 22,5; 25

5; 22,5; 25

5; 22,5; 25

Trwałość [m-c] :

24

24

24

Przechowywanie :

 

 

 

Przygotowanie podłoża :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

 

 

 

 

Typ kleju :

cementowy

cementowy

Klasa kleju :

C1TE

C2TES1

Odkształcalność [mm] :

 

od 2,5 do 5,0

Stosowany do klejenia :

ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany i laminowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, płytki i barwione)

ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany i laminowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, panele izolacyjne i dźwiękochłonne, płytki), w systemach ociepleń

Zastosowanie :

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

Skład :

mieszanka cementów

mieszanka cementów

Rodzaj podłoża :

podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki

podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki, OSB, drewno, trudne podłoża

Postać :

proszek (sucha mieszanka)

proszek (sucha mieszanka)

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +25

od +1 do +25

Gęstość [g/cm³] :

ok. 1,60

ok. 1,40

Kolor :

szary

szary

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

od 0,21 do 0,24

od 0,26 do 0,29

Czas przydatności do użycia [h] :

ok. 4

ok. 4

Czas otwarty pracy [min] :

ok. 30

ok. 30

Czas korygowania klejenia [min] :

ok. 10

ok. 10

Czas schnięcia/użytkowanie [h] :

po 24

po 12

Spoinowanie [h] :

24

16

Spływanie z powierzchni pionowej :

brak

brak

Zużycie [kg/m²] :

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

Grubość warstwy [mm] :

2-10

od 2 do 10

Wydajność zaprawy z worka [m²] :

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji

Całkowita wytrzymałość :

0,5

1,0

Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] :

0,5

1,0

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] :

0,5

1,0

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] :

0,5

1,0

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

 

Odkształcenie poprzeczne (ugięcie) :

 

2,5–5,0

Reakcja na ogień :

klasa A1/A1fl

klasa A1/A1fl

Cechy szczególne :

 

technologia podwójnych włókien wiąże w niskich temperaturach

Opakowanie [kg] :

5, 10, 20, 25

5, 10, 20, 25

Trwałość [m-c] :

12

24

Przechowywanie :

 

 

Przygotowanie podłoża :

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :