Liczba porównywanych produktów:
3 z działu

Preparaty gruntujące


 

Nazwa

Producent

Zastosowanie :

pod płytki ceramiczne, pod kleje (cementowe, gipsowe), pod hydroizolacje, pod posadzki, pod podkłady (cementowe, anhydrytowe), pod tynki (cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe), pod gładzie (gipsowe, cementowe, polimerowe), pod farby, pod tapety

pod gładzie, pod posadzki, pod tynki

pod farby (dyspersyjne barwione w ciemnych lub nasyconych kolorach), pod gładzie (gipsowe i polimerowe)

Stosowanie :

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

Podłoże :

posadzki i podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki i gładzie cementowe oraz cementowo-wapienne, gipsowe, gładzie polimerowe, płyty g-k, mur z betonu komórkowego, cegły, bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych, bloczków gipsowych

 

powierzchnie betonowe i cementowe, tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, dekoracyjne tynki mineralne i polimerowo-mineralne, gładzie wapienne, gipsowe i polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe

Główny składnik :

dyspersja polimerowa

spoiwo gipsowe, wypełniacze mineralne i środki modyfikujące

wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego i środki konserwujące

Postać :

emulsja

płyn

płyn

Zużycie :

0,1 kg/m² pod masy samopoziomujące; 0,043 kg/m² pod gładzie, kleje do okładzin ceramicznych; 0,033 kg/m² pod farby

ok. 1,0 kg/m² przy średniej grubości 1 mm

 

Proporcje mieszania :

1:3 pod posadzki, 1:6 pod tynki i gładzie, 1:8 pod farby

ok. 0,45 dm³/kg (woda/sucha mieszanka)

 

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +35

od +5 do +25 (prace należy wykonywać w temperaturze otoczenia, materiału i podłoża)

od +5 do +30

Czas przydatności do użycia [min] :

 

ok. 60

 

Działanie :

głęboko penetruje podłoże, wzmacnia je

 

 

Gęstość [g/cm³] :

1,0

ok. 1,0 (objętościowa)

ok. 1,0 (objętościowa)

Kolor :

mleczny zielony

 

mlecznobiały

Sposób nakładania :

wałkiem, pędzlem, natryskowo

pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk

pędzlem lub wałkiem

Ilość warstw [szt.] :

minimum 1

 

 

Grubość warstw [mm] :

 

od 1 do 5

 

Czas schnięcia powłoki [h] :

po 2 godzinach - posadzki samopoziomujące, po 15 minutach - tynki, pustaki silikatowe, bloczki gazobetonowe

od 2 do 4

 

Zawartość substancji nielotnych [%] :

 

≥ 10

≥ 10

Dopuszczalna/maks. zawartość LZO (VOC) [g/dm³] :

1,9

 

≤ 30

Cechy szczególne :

pigment kontrolny

 

 

Opakowanie :

5 kg

5, 10 kg (kanister)

2 kg (kanister)/330 kg (paleta) i 5 kg (kanister)/450 kg (paleta)

Trwałość :

18 miesięcy

 

9 miesięcy

Przechowywanie :

w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych

w suchych warunkach i nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach, okres przechowywania wynosi 9 miesięcy od daty produkcji

w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania

Normy, certyfikaty, aprobaty :

atest PZH

PN-EN 13279-1, atest higieniczny PZH

PN-C-81906:2003, atest higieniczny PZH

Opis

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA to grunt głęboko penetrujący o najwyższej na rynku zawartości dyspersji polimerowej. Stosowany na podłoża typu: posadzki i podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki i gładzie cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki i gładzie gipsowe, gładzie polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe, mur z betonu komórkowego, mur z cegły  lub bloczków silikatowych, mur z cegły lub pustaków ceramicznych, mur z bloczków gipsowych, posadzki i podkłady cementowe z ogrzewaniem podłogowym, podkłady anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym, beton, powłoki malarskie z farb wewnętrznych akrylowych, remontowane podłoża, pokryte szpachlówkami i farbami.

STABILL PP-80 służy do wzmacniania podłoży mineralnych oraz zmniejszania i wyrównywania ich chłonności. Zalecany do stosowania pod gładzie gipsowe i polimerowe STABILL. Może być również stosowany do gruntowania powierzchni pod posadzki, tynki mineralne oraz przed ich malowaniem lub tapetowaniem.STABILL PP-80 jest wodną dyspersją kopolimerów styrenowo-akrylowych, środków pomocniczych i konserwujących. Dzięki specjalnej technologii produkcji dyspersji jest odporny na wysokie pH dzięki czemu skutecznie wzmacnia i ogranicza chłonność nawet wysokozasadowych powierzchni np.: nie do końca wysezonowanych tynków cementowych, betonów, tynków wapiennych itp.Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić przy użyciu pędzla, wałka lub poprzez natrysk mechaniczny. Jednorazowo aplikować taką ilość, którą podłoże jest w stanie wchłonąć nie dopuszczając do powstania zastoin i zacieków. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć. W przypadku mniej chłonnych podłoży grunt można natomiast rozcieńczyć wodą pitną w proporcji 1:1. Przy gruntowaniu powierzchni pod malowanie lub tapetowanie grunt może być rozcieńczony w proporcji nawet 1:5 w zależności od rodzaju stosowanej farby lub tapety.

Grunt AG 704 stosowany do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Zalecany do stosowania pod gładzie gipsowe i polimerowe ALPOL, a także do gruntowania chłonnych powierzchni tynków pod farby dyspersyjne barwione w ciemnych lub nasyconych kolorach (farby wykonywane na tzw. bazach transparentnych) oraz w przypadku wymalowań na niejednorodnych kolorystycznie lub chemicznie podłożach.

Produkty (0)