Rodzaj masy :

anhydrytowa

anhydrytowa

cementowa

Skład :

spoiwo anhydrytowe, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

spoiwo anhydrytowe, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

Zastosowanie :

wyrównuje podłoża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach; również pod ogrzewanie podłogowe

wyrównuje podłoża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach; również pod ogrzewanie podłogowe

pod płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele – zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Rozpływalność [mm] :

450–500

450–500

 

Sposób nakładania :

ręczny, mechaniczny

ręczny, mechaniczny

ręczny, mechaniczny

Minimalna grubość warstwy [mm] :

5

20

10

Maksymalna grubość warstwy [mm] :

30

60

80

Zużycie [kg/m²] :

2,0

1,8

2

Zużycie [dm³/m²] :

1 (na 1 mm grubości warstwy)

1

1

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

> 35

> 20

> 20

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

> 6

> 4

> 4

Gęstość [kg/m³] :

1,3

1,4

1,7

Skurcz [%] :

< 0,03

< 0,05

≤ 0,06

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

od 0,20 do 0,21

od 0,20 do 0,21

od 0,07 do 0,11

Czas zużycia [min] :

 

60

30

Czas utwardzania [h] :

 

6

24

Czas pełnego wiązania i schnięcia :

28 dni

28 dni

28 dni

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +25

od +5 do +25

od +5 do +30

Reakcja na ogień :

klasa A1

klasa A1

klasa A1

Układanie warstwy wykończeniowej :

wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5%

wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5%

48 h (ceramika, kamień), wilgotność podkładu poniżej 3%

Kolor :

 

 

 

Opakowanie :

25 kg

25 kg

25 kg

Przechowywanie :

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; chronić przed wilgocią

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Gwarancja :

9 miesięcy

9 miesięcy

12 miesięcy

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13813:2003

Rodzaj masy :

cementowa

cementowa

cementowa

Skład :

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

Zastosowanie :

pod płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele – zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

wyrównuje podłoża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach; również na pod ogrzewanie podłogowe

wyrównuje podłoża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach; również pod ogrzewanie podłogowe

Rozpływalność [mm] :

 

500–550 (dla 1 litra)

500–550 (dla 1 litra)

Sposób nakładania :

ręczny

ręczny, mechaniczny

ręczny, mechaniczny

Minimalna grubość warstwy [mm] :

10

1

3

Maksymalna grubość warstwy [mm] :

80

15

30

Zużycie [kg/m²] :

2

2,0

1,65

Zużycie [dm³/m²] :

1

1 (na 1 mm grubości warstwy)

1 (na 1 mm grubości warstwy)

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

> 40

> 25

> 30

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

> 7

> 7

> 7

Gęstość [kg/m³] :

1,75

1,2

1,2

Skurcz [%] :

≤ 0,06

< 0,06

< 0,06

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

od 0,06 do 0,08

od 0,20 do 0,21

od 0,20 do 0,22

Czas zużycia [min] :

30

40

40

Czas utwardzania [h] :

3

4

4

Czas pełnego wiązania i schnięcia :

28 dni

28 dni

28 dni

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

od +5 do +25

od +5 do +25

Reakcja na ogień :

klasa A1

klasa A1

klasa A1

Układanie warstwy wykończeniowej :

24 h (ceramika, kamień),
7 dni (PVC, wykładziny dywanowe, parkiet)

24 h (ceramika, kamień),
7 dni (PVC, wykładziny dywanowe, parkiet)

24 h (ceramika, kamień),
7 dni (PVC, wykładziny dywanowe, parkiet)

Kolor :

 

szary

 

Opakowanie :

25 kg

25 kg

25 kg

Przechowywanie :

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Gwarancja :

12 miesięcy

9 miesięcy

9 miesięcy

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13813:2003

 

Rodzaj masy :

cementowa

Skład :

mieszanina cementu glinowego, piasku, dodatków, domieszek i włókien zbrojących

Zastosowanie :

wyrównuje podłoża betonowe i cementowe

Rozpływalność [mm] :

 

Sposób nakładania :

mechaniczny, ręczny (agregat do wylewek lub mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca, listwa zgarniająca, wałek kolczasty, podeszwy z kolcami, pojemniki, naczynie z podziałką do odmierzania wody)

Minimalna grubość warstwy [mm] :

2

Maksymalna grubość warstwy [mm] :

20

Zużycie [kg/m²] :

1,4

Zużycie [dm³/m²] :

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 20

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

≥ 7

Gęstość [kg/m³] :

 

Skurcz [%] :

≤ 0,1 (liniowy)

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

 

Czas zużycia [min] :

20

Czas utwardzania [h] :

6

Czas pełnego wiązania i schnięcia :

 

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +25

Reakcja na ogień :

klasa A1

Układanie warstwy wykończeniowej :

 

Kolor :

 

Opakowanie :

25 kg (worek), 1200 kg (paleya)

Przechowywanie :

w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach, chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania

Gwarancja :

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13813:2003, atest higieniczny PZH