Typ :

 

 

 

Zastosowanie :

klejenie bloczków kamiennych, uszczelnianie bloczków kamiennych, uszczelnianie konstrukcji stalowych, uszczelnianie połączeń budowlanych, uszczelnianie spoin

klejenie bloczków kamiennych, uszczelnianie bloczków kamiennych

uszczelnianie spoin; uszczelnianie kabin i umywalek; osadzanie szyb; wypełnianie dylatacji

Podłoże :

 

beton, cegła, metal, tworzywo sztuczne

suche (wilgotność betonu< 4%), wolne od materiałów zmniejszających przyczepność (np. olej, tłuszcz, resztki farby ,środki uszczelniające, zaczyn cementowy itp.)

Skład :

 

 

czysty chemicznie uszczelniacz silikonowy wiążący octowo

Gęstość objętościowa [kg/m³] :

1,40-1,45 g/cm³ (składnik A);
1,30-1,35 g/cm³ (składnik B)

 

ok. l ,0

Konsystencja :

klej żywiczny, konsystencja klejowa

 

pasta (miękkoplastyczna)

Maksymalne wymiary uszczelnianych szczelin [mm] :

grubość warstwy kleju powinna wynosić minimum 2 mm a szerokość po każdej stronie dylatacji/szczeliny powinna wynosić jedną szerokość taśmy Bandmmer MF

 

 

Sposób nakładania :

przy pomocy kielni lub pacy zębatej

łączone powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń i tłuszczu; niektóre porowate mogą wymagać podkładu

po wyschnięciu warstwy gruntującej można przystąpić do wypełnienia spoin środkiem ESCOSIL 2000; mają tu zastosowanie ogólne zasady techniki spoinowania

Maks. szerokość spoiny [mm] :

 

25

25

Min. szerokość spoiny [mm] :

 

 

5

Maks. głębokość spoiny [mm] :

 

20

15

Min. głębokość spoiny [mm] :

 

 

5

Długość spoiny [mm] :

 

 

 

Czas zużycia [min] :

40 (+20°C)

 

 

Czas utwardzenia :

2-4 (+20°C)

24 h/20 mm (przy 20°C/65% RH)

ok. 2-3 mm dziennie (przy temp. + 23°C i 50% wilgotności powietrza)

Pełne użytkowanie :

24 h (+20°C)

 

 

Czas tworzenia warstwy naskórkowej [min] :

 

90 (przy 20°C/65% RH)

ok. 8 do 12 minut, przy + 23°C i 50% wilgotności powietrza

Dopuszczalne odkształcenia [%] :

 

 

25%

Odporność na działanie temperatury [°C] :

 

od -30 do +110

od - 40 do +180

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

 

Temperatura stosowania [°C] :

 

od +5 do +40

od + 5 do + 35

Twardość Shore'a [°] :

 

 

ok. +18-22

Chemoodporność :

 

 

 

Spływalność pionowa [mm] :

 

 

 

Współczynnik tłumienia drgań ψ dla amplitudy 30 mm :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

 

 

 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] :

 

 

ok. 400-600 %

Moduł Younga [N/mm²] :

 

 

ok. 0,35-0,40 (100% wg DIN 52455)

Kolory :

 

 

biały, szary, manhattan, beżowy, beż bahama, pergamon, cementowy, antracytowy, jasnoszary 98, średnio szary 98, przezroczysty, srebrnoszary

Zużycie [kg/m] :

0,6-1,6 (zależy od rodzaju taśmy (szerokość, grubość) oraz od szorstkości i rodzaju podłoża)

 

 

Cechy szczególne :

tiksotropowy, dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych, możliwość przenoszenia wysokich obciążeń, wysoka stabilność materiału, łatwość mieszania i aplikacji, wysokie parametry mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)

odporność na starzenie

 

Sposób dystrybucji :

 

 

 

Trwałość :

12 miesięcy od daty produkcji

 

 

Opakowanie :

5,0 kg (składnik A, pojemnik metalowy),
2,5 kg (składnik B, pojemnik metalowy)

300 ml (kartusz)

310 ml (kartusz)

Przechowywanie :

w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, optymalna temperatura przechowywania od +10°C do +30°C

15 m-cy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z daleka od dzieci

w suchym i chłodnym pomieszczeniu przez 18 miesięcy

Normy, certyfikaty, atesty :

 

 

 

Typ :

R (do nakładania ręcznego)

M (do nakładania mechanicznego)

T (do wysokich/niskich temperatur)

Zastosowanie :

uszczelnianie przepustów kablowych, uszczelnianie konstrukcji stalowych, uszczelnianie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, uszczelnianie instalacji cieplnych, wypełnianie dylatacji, osadzanie szyb, uszczelnienia dekarskie

uszczelnianie przepustów kablowych, uszczelnianie konstrukcji stalowych, uszczelnianie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, uszczelnianie instalacji cieplnych, wypełnianie dylatacji, osadzanie szyb, uszczelnienia dekarskie

uszczelnianie kominów, uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, uszczelnianie ciągów ciepłowniczych, uszczelnianie przepustów kablowych

Podłoże :

 

 

 

Skład :

kreda T z mikrostrukturami, oleje mineralne z inhibitorami korozji, lepkościowe frakcje polimerowe z plastyfikatorami lateksowymi i asfaltowymi modyfikowanymi

kreda T z mikrostrukturami, oleje mineralne z inhibitorami korozji, lepkościowe frakcje polimerowe z plastyfikatorami lateksowymi i asfaltowymi modyfikowanymi

kreda T z mikrostrukturami, oleje mineralne z inhibitorami korozji, lepkościowe frakcje polimerowe z plastyfikatorami lateksowymi i asfaltowymi modyfikowanymi

Gęstość objętościowa [kg/m³] :

1600-1700

1600-1700

1600-1700

Konsystencja :

plastyczna/ciągliwa

plastyczna/ciągliwa

plastyczna/ciągliwa

Maksymalne wymiary uszczelnianych szczelin [mm] :

 

 

 

Sposób nakładania :

na oczyszczoną, suchą powierzchnię, ręcznie w postaci kęsów, wałków wciskanych lub nakładanych w wybrane miejsce
w niskiej temp. olkit należy włożyć do gorącej wody, aby nadać mu żądaną miękkość i plastyczność

na oczyszczoną, suchą powierzchnię, mechanicznie olkitownicą o wymaganym ciśnieniu 2,0-3,5 atm. z funkcją grzania ustnika wylotowego

ręcznie - na oczyszczoną, suchą powierzchnie, w postaci kęsów lub wałków wciskanych lub nakładanych w wybrane miejsce
mechanicznie - olkitownicą o wymaganym ciśnieniu 2,0-3,5 atm. z funkcją grzania ustnika wylotowego

Maks. szerokość spoiny [mm] :

30

30

30

Min. szerokość spoiny [mm] :

 

 

 

Maks. głębokość spoiny [mm] :

25

25

25

Min. głębokość spoiny [mm] :

 

 

 

Długość spoiny [mm] :

3000 (pionowa),
bez ograniczeń (pozioma)

3000 (pionowa),
bez ograniczeń (pozioma)

3000 (pionowa),
bez ograniczeń (pozioma)

Czas zużycia [min] :

 

 

 

Czas utwardzenia :

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

Czas tworzenia warstwy naskórkowej [min] :

 

 

 

Dopuszczalne odkształcenia [%] :

 

 

 

Odporność na działanie temperatury [°C] :

od -20 do +100,
od -40 do +150 (dla krótkiego okresu)

od -20 do +100,
od -40 do +150 (krótkotrwale)

od -20 do +100,
od -40 do +150 (krótkotrwale)

Temperatura podłoża [°C] :

od +5

od -5

od +5 (dla robót ręcznych),
od -5 (dla robót mechanicznych)

Temperatura stosowania [°C] :

 

 

 

Twardość Shore'a [°] :

 

 

 

Chemoodporność :

na środowiska kwaśne i zasadowe (pH=1-10)

na środowiska kwaśne i zasadowe (pH=1-10)

na środowiska kwaśne i zasadowe (ph=1-10)

Spływalność pionowa [mm] :

3-6

3-6

3-6

Współczynnik tłumienia drgań ψ dla amplitudy 30 mm :

0,5-1,0 (dla częstotliwości drgań 300-1000 Hz)

0,5-1,0 (dla częstotliwości drgań 300-1000 Hz)

0,5-1,0 (dla częstotliwości drgań 300-1000 Hz)

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,033-0,045

0,033-0,045

0,033-0,045

Wydłużenie przy zerwaniu [%] :

 

 

 

Moduł Younga [N/mm²] :

 

 

 

Kolory :

czarny,
szary (na zamówienie)

czarny, szary (na zamówienie)

czarny, szary (na zamówienie)

Zużycie [kg/m] :

 

 

 

Cechy szczególne :

masa niebrudząca, nie powoduje destrukcji styropianu

masa niebrudząca, nie powoduje destrukcji styropianu

masa niebrudząca, nie powoduje destrukcji styropianu

Sposób dystrybucji :

do 500 kg - pod wskazany adres na koszt odbiorcy,
powyżej 500 kg - na koszt producenta

do 500 kg - pod wskazany adres na koszt odbiorcy,
powyżej 500 kg - na koszt producenta

do 500 kg - pod wskazany adres na koszt odbiorcy,
powyżej 500 kg - na koszt producenta

Trwałość :

 

 

 

Opakowanie :

jednostkowe: 1, 2, 3, 5, 10, 25 kg
zbiorcze: 30 kg (karton)

1,5 kg (batony do nakładania mechanicznego)

jednostkowe: 1, 2, 3, 5, 10, 25 oraz 1,5 kg (batony do nakładania mechanicznego),
zbiorcze: 30 kg (karton)

Przechowywanie :

 

 

 

Normy, certyfikaty, atesty :

wyrób zgodny z normą PN-EN ISO 11600, Ocena Higieniczna PZH nr B-1047/93, Zakładowa Norma ZN 5CH/004/92, Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2008/07/01

wyrób zgodny z normą PN-EN ISO 11600, Ocena Higieniczna PZH nr B-1047/93, Zakładowa Norma ZN 5CH/004/92, Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2008/07/01

wyrób zgodny z normą PN-EN ISO 11600, Ocena Higieniczna PZH nr B-1047/93, Zakładowa Norma ZN 5CH/004/92, Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2008/07/01