• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
13 z działu

Wełna mineralna


 

Nazwa

Producent

Przeznaczenie :

dachy płaskie z blachy trapezowej lub betonu

dachy płaskie

ściany zewnętrzne

ściany zewnętrzne

podłogi pływające z wylewką betonową

kominy, piece (konstrukcje stalowe, konstrukcje betonowe)

podłogi na gruncie (oraz parterowe nad przestrzeniami wentylowanymi), ściany fundamentowe

fasady (otynkowane, strefy wokół stolarki otworowej)

dachy płaskie

dachy płaskie

otynkowane ściany zewnętrzne

otynkowane ściany zewnętrzne

sufity

Postać handlowa :

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

Powłoka :

 

 

biały welon z włókna szklanego

czarny welon z włókna szklanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grubość [mm] :

200 (maks. 420)

40 (maksymalna 120)

30 (maksymalna 150)

30 (maksymalna 200)

20 (maks. 50)

20 (maks. 120)

30 (maks. 100)

20 (maks. 200)

80 (min.)

20 (min.)

50 (min.)

50 (min.)

50 (min.)

Klasa tolerancji grubości :

T5

T5

T5

T4

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T4

Długość [mm] :

2400

1800

1200

1200

1200

1200–1800

1200

1200

1200

1800

1200

1200

1200

Szerokość [mm] :

200

1200

600

600

600

600

600

600

1200

1200

200

600

200

Gęstość [kg/m³] :

 

 

 

 

NPD

170

NPD

NPD

 

 

 

 

 

Stabilność wymiarowa [%] :

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1,0 (dla temp. +70°C)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)

Reakcja na ogień :

klasa A1 (niepalny)

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1 (niepalny)

klasa A1 (niepalny)

klasa A1 (niepalny)

klasa A1 (niepalny)

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,038

0,039

0,033

0,034

0,035

0,038

0,035

0,037

0,036

0,038

0,040

0,036

0,037

Opór cieplny [m²K/W] :

5,2

1,00

0,90

0,85

0,55

0,50

0,85

0,50

2,20 (min.)

0,50 (min.)

1,25

1,35 (min.)

1,35 (min.)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ :

1

1,0

1,0

1,0

1

1

1

1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Opór przepływu powietrza [kPa s/m³] :

 

 

 

 

 

 

 

 

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] :

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] :

30

60

 

 

15

 

20

30

30

60

50

20

20

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

 

 

 

 

 

 

TR15 (prostopadłe do powierzchni czołowych)

-

-

0,08 (prostopadle do powierzchni)

0,01 (prostopadle do powierzchni)

0,02 (prostopadle do powierzchni)

Obciążenie punktowe [N] :

 

 

 

 

 

 

150

 

250

600

-

-

-

Ilość na palecie [szt.] :

 

 

 

 

210–324

 

63–126

60–360

 

 

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1607, PN-EN 1609, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

PN-EN 13162, EN ISO 1182

PN-EN 13162, EN ISO 1182

PN-EN 13162, EN ISO 1182

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1609, PN-EN 13162, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

PN-EN 13162, PN-EN 823, EN ISO 1182, Aprobata Techniczna ETA-08/0093, Certyfikat Zgodności z ETA 0809-CPD-0723

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1609, PN-EN 13162, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1607, PN-EN 1609, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

Produkty (0)