Liczba porównywanych produktów:
13 z działu

Wełna mineralna


 

Nazwa

Producent

Rodzaj wełny :

kamienna

kamienna

kamienna

kamienna

kamienna

kamienna

kamienna

 

kamienna

kamienna

kamienna

kamienna

kamienna

Przeznaczenie :

dachy płaskie z blachy trapezowej lub betonu

dachy płaskie

ściany zewnętrzne

ściany zewnętrzne

podłogi pływające z wylewką betonową

kominy, piece (konstrukcje stalowe, konstrukcje betonowe)

podłogi na gruncie (oraz parterowe nad przestrzeniami wentylowanymi), ściany fundamentowe

fasady (otynkowane, strefy wokół stolarki otworowej)

dachy płaskie

dachy płaskie

otynkowane ściany zewnętrzne

otynkowane ściany zewnętrzne

sufity

Postać handlowa :

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

płyta

Powłoka :

 

 

biały welon z włókna szklanego

czarny welon z włókna szklanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grubość [mm] :

200

40

30

30

20

20

30

20

80

20

50

50

50

Klasa tolerancji grubości :

T5

T5

T5

T4

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T4

Długość [mm] :

2400

1800

1200

1200

1200

1200–1800

1200

1200

1200

1800

1200

1200

1200

Szerokość [mm] :

200

1200

600

600

600

600

600

600

1200

1200

200

600

200

Gęstość [kg/m³] :

 

 

 

 

NPD

170

NPD

NPD

 

 

 

 

 

Stabilność wymiarowa [%] :

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1,0 (dla temp. +70°C)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)

≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)

Reakcja na ogień :

klasa A1 (niepalny)

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1 (niepalny)

klasa A1 (niepalny)

klasa A1 (niepalny)

klasa A1 (niepalny)

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,038

0,039

0,033

0,034

0,035

0,038

0,035

0,037

0,036

0,038

0,040

0,036

0,037

Opór cieplny [m²K/W] :

5,2

1,00

0,90

0,85

0,55

0,50

0,85

0,50

2,20

0,50

1,25

1,35

1,35

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ :

1

1,0

1,0

1,0

1

1

1

1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Opór przepływu powietrza [kPa s/m³] :

 

 

 

 

 

 

 

 

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

NPD (wg EN 13162:2012)

Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] :

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu),
≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] :

30

60

 

 

15

 

20

30

30

60

50

20

20

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

 

 

 

 

 

 

TR15 (prostopadłe do powierzchni czołowych)

-

-

0,08 (prostopadle do powierzchni)

0,01 (prostopadle do powierzchni)

0,02 (prostopadle do powierzchni)

Obciążenie punktowe [N] :

 

 

 

 

 

 

150

 

250

600

-

-

-

Ilość na palecie [szt.] :

 

 

 

 

210–324

 

63–126

60–360

 

 

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1607, PN-EN 1609, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

PN-EN 13162, EN ISO 1182

PN-EN 13162, EN ISO 1182

PN-EN 13162, EN ISO 1182

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1609, PN-EN 13162, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

PN-EN 13162, PN-EN 823, EN ISO 1182, Aprobata Techniczna ETA-08/0093, Certyfikat Zgodności z ETA 0809-CPD-0723

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1609, PN-EN 13162, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1607, PN-EN 1609, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182

Opis

Niepalna płyta lamelowa z wełny mineralnej grubości od 200 do 420 mm do stosowania jako warstwa dolna lub środkowa istniejących i nowych konstrukcji dachów płaskich. Izolacja została opracowana tak, aby była lekka i szybka w montażu oraz zapewniała trwałą, twardą i odporną na ogień izolację. Naprężenie ściskające produktu wynosi 30 kPa. Izolacja cieplna opracowywana do dachów płaskich o normalnej eksploatacji.

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC ROS 60 o grubościach od 40 do 120 mm to sztywna, ogniochronna płyta o wysokich właściwościach izolacyjności cieplnej, stosowana w izolacyjnym układzie jedno- lub dwuwarstwowym dachu płaskiego. Niepalna płyta do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachów płaskich o małym nachyleniu. Stosowana jednowarstwowo lub w układzie dwuwarstwowym (może być jako płyta spodnia lub wierzchnia) w izolacji betonowych, blaszanych lub drewnianych stropodachów niewentylowanych. Nadaje się do bezpośredniego mocowania na niej różnego rodzaju powłok dachowych.Wełna pakowana jest w paczki na palecie o wymiarach 1200x1800x2400 mm.

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC WAS 25tb o grubościach od 30 do 150 mm to sztywna, ogniochronna płyta o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, jednostronnie pokryta białym welonem z włókna szklanego. Stosowana jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, wentylowanych w nowych i starych budynkach. Może być stosowana jednowarstwowo lub w układzie dwuwarstwowym w kombinacji z elastyczną płytą izolacyjną. Układ dwuwarstwowy tworzy szczelną izolację termiczną, podnosząc efektywność termiczną konstrukcji.Produkty z wełny kamiennej PAROC są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywać dopiero, gdy temperatura przekracza ok. 200oC. Właściwości termoizolacyjne pozostają niezmienne ale zmniejsza się wtedy odporność na obciążenia ściskające. Temperatura topnienia włókien w produktach z wełny kamiennej wynosi ponad 1000oC.

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC WAS 50tb o grubościach od 30 do 200 mm to półsztywna, ogniochronna płyta o wysokich właściwościach izolacyjności cieplnej, pokryta jednostronnie czarnym welonem z włókna szklanego. Stosowana jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, wentylowanych w nowych i starych budynkach. Może być stosowana jednowarstwowo lub w układzie dwuwarstwowym w kombinacji z elastyczną płytą izolacyjną. Układ dwuwarstwowy tworzy szczelną izolację.Produkty z wełny kamiennej PAROC są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywać dopiero, gdy temperatura przekracza ok. 200oC. Właściwości termoizolacyjne pozostają niezmienne ale zmniejsza się wtedy odporność na obciążenia ściskające. Temperatura topnienia włókien w produktach z wełny kamiennej wynosi ponad 1000oC.

Niepalna płyta z wełny kamiennej tworząca warstwę dźwiękochłonną (kroki), redukującą dźwięki uderzeniowe w przypadku zastosowania jej w podłogach pływających. Orientacja włókien w płycie dźwiękochłonnej SBB jest głównie pozioma, w przeciwieństwie do np. płyty dachowej lub fundamentowej (włókna zaburzone). Poziomy kierunek włókien wpływa na mniejszą wartość sztywności dynamicznej płyty, co oznacza lepszą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 15 kPa, co oznacza, że płyta może wytrzymać 1500 kg/m2 ciężaru podczas montażu i użytkowania.

Niepalna płyta z wełny kamiennej, przeznaczona głównie do izolacji ogniochronnej nośnych konstrukcji stalowych, betonowych, kominów, pieców lub jako wypełnienie drzwi przeciwpożarowych. Może być również stosowana do izolacji konstrukcji betonowych. W systemie PAROC FireSAFE zapewnia nawet 3,5 godzinną odporność ogniową konstrukcji stalowych.

Niepalna płyta gruntowa na bazie wełny kamiennej do istniejących i nowych ścian piwnic i podłóg na gruncie. Wodoodporne płyty gruntowe mogą być stosowane jako izolacja cieplna i izolacja zabezpieczająca przed podsiąkaniem wody zarówno w zewnętrznej warstwie fundamentu jak i pod fundamentem. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 20 kPa, co oznacza, że płyta może wytrzymać 2000 kg/m2 ciężaru. Aby izolacja była efektywna jedna strona płyty powinna stykać się z ciepłą konstrukcją np. podłogi, a druga z podłożem gruntowym.

Niepalna płyta z wełny kamiennej, stosowana w cienkowarstwowych fasadach otynkowanych wokół otworów okiennych lub drzwiowych oraz w istniejących bądź nowobudowanych fasadach budynków. Płyta posiada doskonałą izolacyjność cieplną oraz jest odporna na działanie alkaliów. Nie gromadzi wilgoci i nie reaguje na zmiany temperatury. Zastosowanie produktu zapewnia uzyskanie gładkiej i szczelnej otynkowanej powierzchni fasady oraz miejsc wokół okien i drzwi.

PAROC ROS 30 g to sztywna, niepalna płyta dachowa z wełny kamiennej o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na obciążenia. Na górnej powierzchni płyty znajdują się rowki wentylacyjne, które umożliwiają suszenie izolacji i konstrukcji dachowej. Przeznaczona do izolacji termicznej dachów płaskich z normalnym poziomem obciążenia. Stosowana w warstwie środkowej lub jako warstwa spodnia w układzie izolacji dachu płaskiego, z rowkami wentylacyjnymi pod wierzchnim arkuszem dachowym.

PAROC ROB 60 to bardzo sztywny, niepalny arkusz z wełny kamiennej stosowany jako izolacyjna warstwa wierzchnia istniejących i nowych dachów płaskich. Płyta izolacyjna została opracowana tak, aby zapewnić trwałe, twarde i ognioodporne podłoże dla większości typów płaskich pokryć dachowych, jak również izolację warstwy nośnej w miejscach remontów.

PAROC Linio 80 to sztywna, ogniochronna płyta lamelowa z wełny kamiennej, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na działanie związków alkalicznych. Stosowana do izolacji termicznej fasad otynkowanych (metoda ETICS). Przeznaczona do izolacji powierzchni zakrzywionych lub kolistych naroży. Do konstrukcji ściennej płyty lamelowe są przymocowane przy użyciu zaprawy klejowej. Dodatkowe łączniki mechaniczne nie są zwykle potrzebne.

PAROC Linio 10 to sztywna, niepalna płyta z wełny kamiennej o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na działanie związków alkalicznych. Stosowana do izolacji termicznej fasad otynkowanych, wykonywanych tzw. metodą lekką mokrą (ETICS). Połączona ze ścianą łącznikami mechanicznymi, tworzy wyrównującą powierzchnię zgodnie z instrukcją danego systemu ETICS.

PAROC CGL 20 cy to sztywna płyta lamelowa z wełny kamiennej, stosowana do izolacji termicznej, ogniowej i akustycznej sufitów piwnicznych i garażowych, wykonywanych metodą bezsiatkową na mokro. Odporna na działanie związków alkalicznych. Ma ścięte krawędzie i jest przyklejana do podłoża, tworząc warstwę podkładową dla końcowych zapraw sufitowych. Na widoczną warstwę zagruntowanych lameli nakłada się farbę nawierzchniową metodą natryskową.

Produkty (0)