Przeznaczenie :

nadproża, wieńce

ściany piwniczne (garaże), ściany fundamentowe (podmurówki, fundamenty), stropy piwniczne (garaże), podłogi na gruncie (posadzki), dachy odwrócone (zielone tarasy, wiszące ogrody), tarasy, parkingi na dachach

ściany piwniczne (garaże), ściany fundamentowe (podmurówki, fundamenty),stropy piwniczne (garaże), podłogi na gruncie (posadzki), dachy odwrócone (zielone tarasy, wiszące ogrody), tarasy, parkingi na dachach

Rodzaj polistyrenu :

ekstrudowany

ekspandowany

ekspandowany

Grubość [mm] :

35

20

300

Długość [mm] :

1000

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

Szerokość [mm] :

160, 200, 250 lub 300

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

Wykończenie krawędzi :

pióro-wpust

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę; płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,033

0,035

0,036

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

 

≥ 0,200

≥ 0,150

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym :

 

≥ 0,150

≥ 0,100

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] :

 

 

 

Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] :

 

0,045

0,030

Reakcja na ogień :

 

klasa E

klasa E

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] :

 

 

 

Długotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] :

 

≤ 3

≤ 4

Przeznaczenie :

ściany piwniczne (garaże), ściany fundamentowe (podmurówki, fundamenty), stropy piwniczne (garaże), podłogi na gruncie (posadzki), dachy odwrócone (zielone tarasy, wiszące ogrody), tarasy, parkingi na dachach

podłogi pływające

podłogi pływające

Rodzaj polistyrenu :

ekspandowany

ekspandowany

ekspandowany

Grubość [mm] :

20

50

43

Długość [mm] :

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

Szerokość [mm] :

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

Wykończenie krawędzi :

proste lub na zakładkę; płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste

proste

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,036

0,043

0,043

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

≥ 0,150

≥ 0,050

≥ 0,050

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym :

≥ 0,100

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] :

 

 

 

Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] :

0,030

0,004

0,004

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E

klasa E

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] :

 

29/31 (dla jastrychu o grubości 40/60 mm)

29/31 (dla jastrychu o grubości 40/60 mm)

Długotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] :

≤ 4

 

 

Przeznaczenie :

podłogi pływające

podłogi pływające

podłogi ogrzewane, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną), tarasy, balkony, parkingi na dachach

Rodzaj polistyrenu :

ekspandowany

ekspandowany

ekspandowany

Grubość [mm] :

38

33

10 (maksymalna 300)

Długość [mm] :

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

Szerokość [mm] :

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

Wykończenie krawędzi :

proste

proste

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,043

0,043

0,035 (maks.)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

≥ 0,050

≥ 0,050

≥ 0,250

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym :

 

 

≥ 0,200

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] :

 

 

≥ 0,100

Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] :

0,004

0,004

0,060

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E

klasa E

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] :

29/31 (dla jastrychu o grubości 40/60 mm)

29/31 (dla jastrychu o grubości 40/60 mm)

 

Długotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] :

 

 

 

Przeznaczenie :

podłogi ogrzewane, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną), tarasy, balkony, parkingi na dachach

podłogi na stropie, podłogi na gruncie, podłogi ogrzewane, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną), tarasy, balkony

podłogi na stropie, podłogi na gruncie, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną

Rodzaj polistyrenu :

ekspandowany

ekspandowany

ekspandowany

Grubość [mm] :

10

10 (maksymalna 300)

10

Długość [mm] :

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

Szerokość [mm] :

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

Wykończenie krawędzi :

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,035

0,038 (maks.)

0,040

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

≥ 0,200

≥ 0,125

≥ 0,100

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym :

≥ 0,150

≥ 0,080

≥ 0,060

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] :

≥ 0,100

≥ 0,100

≥ 0,100

Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] :

0,045

0,024

0,018

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E

klasa E

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] :

 

 

 

Długotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] :

 

 

 

Przeznaczenie :

ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany szkieletowe, ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), dachy strome (pod i między krokwiami), wieńce, ościeża, nadproża

ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany szkieletowe, ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), dachy strome (pod i między krokwiami), wieńce, ościeża, nadproża

ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), ściany działowe, dachy strome (pod i między krokwiami), stropodachy (wentylowane)

Rodzaj polistyrenu :

ekspandowany

ekspandowany

ekspandowany

Grubość [mm] :

10

300

10

Długość [mm] :

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

Szerokość [mm] :

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

Wykończenie krawędzi :

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,033

0,031

0,040

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

≥ 0,075

≥ 0,100

≥ 0,100

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym :

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] :

≥ 0,100

≥ 0,100

≥ 0,100

Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] :

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E

klasa E

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] :

 

 

 

Długotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] :

 

 

 

Przeznaczenie :

ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany szkieletowe, ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), dachy strome (pod i między krokwiami), wieńce, ościeża, nadproża

ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), ściany działowe, dachy strome (pod i między krokwiami), stropodachy (wentylowane)

ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), ściany działowe, dachy strome (pod i między krokwiami), stropodachy (wentylowane)

Rodzaj polistyrenu :

ekspandowany

ekspandowany

ekspandowany

Grubość [mm] :

10 (maksymalna 300)

20

20

Długość [mm] :

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

Szerokość [mm] :

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

Wykończenie krawędzi :

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - gębokość frezu 16 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,031 (maks.)

0,042

0,045

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

≥ 0,100

≥ 0,075

≥ 0,050

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym :

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] :

≥ 0,100

≥ 0,100

≥ 0,080

Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] :

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E

klasa E

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] :

 

 

 

Długotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] :

 

 

 

Przeznaczenie :

ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), ściany działowe, dachy strome (pod i między krokwiami), stropodachy (wentylowane)

podłogi na stropie, podłogi na gruncie, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną)

podłogi na stropie, podłogi na gruncie, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną

Rodzaj polistyrenu :

ekspandowany

ekspandowany

ekspandowany

Grubość [mm] :

10

10

10

Długość [mm] :

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)

Szerokość [mm] :

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)

Wykończenie krawędzi :

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,038

0,037

0,031

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

≥ 0,115

≥ 0,150

≥ 0,100

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym :

≥ 0,070

≥ 0,100

≥ 0,060

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] :

≥ 0,120

 

≥ 0,100

Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] :

 

0,030

0,018

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E

klasa E

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] :

 

 

 

Długotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] :