Producent

Zastosowanie :

pożarowe

pożarowe

pożarowe

Typ sygnalizatora :

głosowo-optyczny

akustyczny

akustyczno-optyczny

Rodzaj sygnalizatora :

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny

Wysokość montażu [m] :

 

dowolna

3, 6 lub 9 (w zależności od odmiany)

Napięcie zasilania (DC) [V] :

20-32,5

16,0-32,5

16,0-32,5

Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] :

< 0,3

< 20

< 75 (SA-K7N/3N), < 75 (SA-K7N/6m), <110 (SA-K7N/9m)

Pobór mocy w stanie alarmowania [W] :

< 7,2

< 0,48

< 1,80 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), < 2,64 (SA-K7N/9m)

Temperatura robocza [°C] :

 

od -10 do +55

od -10 do +55

Natężenie dźwięku [dB(A)] :

> 90 (w odl. 1 m)

> 100 (w odległości 1m)

> 100 (w odległości 1m)

Barwa emitowanego światła :

 

 

czerwona lub biała

Liczba błysków [1/min] :

 

 

33,6

Czas pojedynczego rozbłysku [s] :

0,19

 

0,15 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), 0,19 (SA-K7N/9m)

Liczba wzorów dźwiękowych :

18

4

16

Liczba komunikatów głosowych :

 

 

 

Wymiary [mm] :

Ø 115×82

115/62 (śred./gr.)

115/100 (śred./gr.)

Masa [kg] :

0,35

0,185

0,300 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), 0,350 (SA-K7N/9m)

Pole przekroju linii dozorowej/sygnałowej/zasilania [mm²] :

2,5

0,28-2,50

0,28-2,50

Materiał obudowy :

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

Kolor :

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

Stopień ochrony :

IP31C (zapewniony przez obudowę)

IP33

IP33

Sposób montażu :

na ścianie lub suficie

na ścianie lub suficie

na ścianie lub suficie

Kategoria pokrycia :

 

 

O (sygnalizatory klasy otwartej)

Rodzaj środowiska pracy :

Typ A

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0745, Świadectwo Dopuszczenia nr 4231/2021

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, Certyfikat Stałości Waściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0307, Świadectwo Dopuszczenia nr 3125/2018

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN 54-23:2010, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0308, Świadectwo Dopuszczenia nr 3145/2018

Producent

Zastosowanie :

pożarowe

pożarowe

pożarowe

Typ sygnalizatora :

optyczny

akustyczny

głosowy

Rodzaj sygnalizatora :

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny

Wysokość montażu [m] :

3, 6 lub 9 (w zależności od odmiany)

 

 

Napięcie zasilania (DC) [V] :

16,0-32,5

16,0-32,5

16,0-32,5

Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] :

< 38,0 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); < 85,0 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

< 65

< 0,3

Pobór mocy w stanie alarmowania [W] :

< 0,91 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); < 2,0 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

 

< 7,2

Temperatura robocza [°C] :

od -10 do +55

od -10 do +55

od -10 do +55

Natężenie dźwięku [dB(A)] :

 

>100

> 90

Barwa emitowanego światła :

czerwona lub biała

 

 

Liczba błysków [1/min] :

33,6

 

 

Czas pojedynczego rozbłysku [s] :

0,19 (dla wersji SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

 

 

Liczba wzorów dźwiękowych :

 

4

18

Liczba komunikatów głosowych :

 

 

może działać w dwóch trybach: do 3 lub do 10 komunikatów

Wymiary [mm] :

115/53 (śred./gr.) (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); 115/68 (śred./gr.) (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

Ø 115x70

Ø 115x80

Masa [kg] :

0,180 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); 0,20 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

ok. 0,18

0,35

Pole przekroju linii dozorowej/sygnałowej/zasilania [mm²] :

0,28-2,50

 

2,5

Materiał obudowy :

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

tworzywo niepalne

Kolor :

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

Stopień ochrony :

IP54

IP 21C

IP31C

Sposób montażu :

na ścianie lub suficie

do sufitu lub ściany

do ściany, sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN

Kategoria pokrycia :

O (sygnalizatory klasy otwartej)

 

 

Rodzaj środowiska pracy :

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

 

typ A

Normy, certyfikaty, aprobaty :

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN 54-23:2010, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0287, Świadectwo Dopuszczenia nr 3047/2017

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0010 , Świadectwo Dopuszczenia nr 3508/2019

dokumenty wydane przez CNBOP-PiB: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0489, Świadectwo Dopuszczenia 2741/2016

 

Producent

Zastosowanie :

pożarowe

Typ sygnalizatora :

akustyczno-optyczny

Rodzaj sygnalizatora :

wewnętrzny i zewnętrzny

Wysokość montażu [m] :

 

Napięcie zasilania (DC) [V] :

20–32,5

Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] :

< 0,1

Pobór mocy w stanie alarmowania [W] :

< 2,4

Temperatura robocza [°C] :

od -25 do +70

Natężenie dźwięku [dB(A)] :

> 110 (tryb pełnej głośności), > 104 (tryb obniżonej głośności)

Barwa emitowanego światła :

czerwona (wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona)

Liczba błysków [1/min] :

33

Czas pojedynczego rozbłysku [s] :

0,19

Liczba wzorów dźwiękowych :

 

Liczba komunikatów głosowych :

 

Wymiary [mm] :

312x295x95

Masa [kg] :

0,96

Pole przekroju linii dozorowej/sygnałowej/zasilania [mm²] :

od 0,28 do 1,5

Materiał obudowy :

tworzywo sztuczne

Kolor :

 

Stopień ochrony :

IP33C

Sposób montażu :

na ścianie

Kategoria pokrycia :

O (sygnalizatory klasy otwartej)

Rodzaj środowiska pracy :

typ B

Normy, certyfikaty, aprobaty :

EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, dokumenty wydane przez CNBOP-PIB: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0655, Świadectwo Dopuszczenia nr 3683/2019