• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
5 z działu

Sygnalizatory


 

Nazwa

Producent

Zastosowanie :

pożarowe

pożarowe

pożarowe

pożarowe

pożarowe

Typ sygnalizatora :

głosowo-optyczny

akustyczny

akustyczno-optyczny

głosowy

akustyczno-optyczny

Rodzaj sygnalizatora :

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny i zewnętrzny

Wysokość montażu [m] :

 

dowolna

3, 6 lub 9 (w zależności od odmiany)

 

 

Napięcie zasilania (DC) [V] :

20-32,5

16,0-32,5

16,0-32,5

20-32,5

20–32,5

Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] :

< 0,3

< 20

< 75 (SA-K7N/3N), < 75 (SA-K7N/6m), <110 (SA-K7N/9m)

<0,22

< 0,1

Pobór mocy w stanie alarmowania [W] :

< 7,2

< 0,48

< 1,80 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), < 2,64 (SA-K7N/9m)

<5,28

< 2,4

Temperatura robocza [°C] :

 

od -10 do +55

od -10 do +55

od -10 do +55

od -25 do +70

Natężenie dźwięku [dB(A)] :

> 90 (w odl. 1 m)

> 100 (w odległości 1m)

> 100 (w odległości 1m)

> 90

> 110 (tryb pełnej głośności), > 104 (tryb obniżonej głośności)

Barwa emitowanego światła :

 

 

czerwona lub biała

 

czerwona (wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona)

Liczba błysków [1/min] :

 

 

33,6

 

33

Czas pojedynczego rozbłysku [s] :

0,19

 

0,15 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), 0,19 (SA-K7N/9m)

 

0,19

Liczba wzorów dźwiękowych :

18

4

16

18

 

Wymiary [mm] :

Ø 115×82

115/62 (śred./gr.)

115/100 (śred./gr.)

Ø 115x78

312x295x95

Masa [kg] :

0,35

0,185

0,300 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), 0,350 (SA-K7N/9m)

0,325

0,96

Pole przekroju linii dozorowej/sygnałowej/zasilania [mm²] :

2,5

0,28-2,50

0,28-2,50

2,5

od 0,28 do 1,5

Materiał obudowy :

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

tworzywo niepalne

tworzywo sztuczne

Kolor :

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

 

Stopień ochrony :

IP31C (zapewniony przez obudowę)

IP33

IP33

IP31C

IP33C

Sposób montażu :

na ścianie lub suficie

na ścianie lub suficie

na ścianie lub suficie

do ściany, sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN

na ścianie

Kategoria pokrycia :

 

 

O (sygnalizatory klasy otwartej)

 

O (sygnalizatory klasy otwartej)

Rodzaj środowiska pracy :

Typ A

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

 

typ B

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0745, Świadectwo Dopuszczenia nr 4231/2021

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, Certyfikat Stałości Waściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0307, Świadectwo Dopuszczenia nr 3125/2018

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN 54-23:2010, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0308, Świadectwo Dopuszczenia nr 3145/2018

dokumenty wydane przez CNBOP-PiB: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0746, Świadectwo Dopuszczenia 4234/2021

EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, dokumenty wydane przez CNBOP-PIB: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0655, Świadectwo Dopuszczenia nr 3683/2019

Opis

Sygnalizator głosowo-optyczny wewnętrzny SGO-Pgw przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje błyskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgw przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych. Umożliwia odtwarzanie do 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego. Dodatkowo w trakcie alarmu przez człon optyczny generowany jest sygnał błyskowy. Fabrycznie sygnalizator ma w pamięci wczytane trzy komunikaty oraz ustawioną syrenę pożarową. Sygnalizator SGO-Pgw występuje w 4 odmianach, które różnią się między sobą ułożeniem członu optycznego oraz generowaną barwą błysku.

Sygnalizator akustyczny niskoprądowy przeznaczony do sygnalizowania pożaru wewnątrz budynków. Natężenie sygnału akustycznego uzależnione jest od pozycji potencjometru regulacji głośności (dostępne 4 wzory dźwiękowe). Istnieje możliwość liniowego zwiększania głośności. Sygnalizator włączany jest do instalacji SAP za pośrednictwem puszki połączeniowej o wymaganej odporności ogniowej (zalecana PIP-3AN). Synchronizacja pracy sygnalizatorów odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej linii (zacisk S).

Sygnalizator akustyczno-optyczny do systemów sygnalizacji pożaru wewnątrz budynków. W zależności od wersji (3, 6 lub 9 m) zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4 lx). Regulacja głośności dokonywana jest za pomocą potencjometru w pokrywie sygnalizatora, a opcja stopniowego narastania głośności włączana jest poprzez zmianę pozycji mikroprzełącznika. Sygnał akustyczny dostępny jest w 16 wzorach dźwiękowych. Istnieje możliwość tworzenia sieci sygnalizatorów, w której następuje synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii; włączany do instalacji SAP poprzez puszkę połączeniową (zalecana PIP-3AN). Występuje w odmianach: SA-K7N/3N, SA-K7N/6m, SA-K7N/9m.

Sygnalizator głosowy wewnętrzny SG-Pgw3 z komunikatami słownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany lub, sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN. W pokrywie umieszczone są: złącze zasilające, złącze do podłączenia wyłącznika WSD-1, złącze micro USB, potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku. Sygnalizator może współpracować z urządzeniami: WSD-1, PIP-3AN, OM-1, OZ-40-2.

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem optycznym w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

Produkty (0)