• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
6 z działu

Sygnalizatory


 

Nazwa

Producent

Zastosowanie :

pożarowe

pożarowe

pożarowe

pożarowe

pożarowe

pożarowe

Typ sygnalizatora :

akustyczny

akustyczno-optyczny

optyczny

akustyczny

głosowy

akustyczno-optyczny

Rodzaj sygnalizatora :

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny

wewnętrzny i zewnętrzny

Wysokość montażu [m] :

dowolna

3, 6 lub 9 (w zależności od odmiany)

3, 6 lub 9 (w zależności od odmiany)

 

 

 

Napięcie zasilania (DC) [V] :

16,0-32,5

16,0-32,5

16,0-32,5

16,0-32,5

16,0-32,5

20–32,5

Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] :

< 20

< 75 (SA-K7N/3N), < 75 (SA-K7N/6m), <110 (SA-K7N/9m)

< 38,0 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); < 85,0 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

< 65

< 0,3

< 0,1

Pobór mocy w stanie alarmowania [W] :

< 0,48

< 1,80 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), < 2,64 (SA-K7N/9m)

< 0,91 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); < 2,0 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

 

< 7,2

< 2,4

Temperatura robocza [°C] :

od -10 do +55

od -10 do +55

od -10 do +55

od -10 do +55

od -10 do +55

od -25 do +70

Natężenie dźwięku [dB(A)] :

> 100 (w odległości 1m)

> 100 (w odległości 1m)

 

>100

> 90

> 110 (tryb pełnej głośności), > 104 (tryb obniżonej głośności)

Barwa emitowanego światła :

 

czerwona lub biała

czerwona lub biała

 

 

czerwona (wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona)

Liczba błysków [1/min] :

 

33,6

33,6

 

 

33

Czas pojedynczego rozbłysku [s] :

 

0,15 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), 0,19 (SA-K7N/9m)

0,19 (dla wersji SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

 

 

0,19

Liczba wzorów dźwiękowych :

4

16

 

4

18

 

Liczba komunikatów głosowych :

 

 

 

 

może działać w dwóch trybach: do 3 lub do 10 komunikatów

 

Wymiary [mm] :

115/62 (śred./gr.)

115/100 (śred./gr.)

115/53 (śred./gr.) (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); 115/68 (śred./gr.) (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

Ø 115x70

Ø 115x80

312x295x95

Masa [kg] :

0,185

0,300 (SA-K7N/3N, SA-K7N/6m), 0,350 (SA-K7N/9m)

0,180 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); 0,20 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)

ok. 0,18

0,35

0,96

Pole przekroju linii dozorowej/sygnałowej/zasilania [mm²] :

0,28-2,50

0,28-2,50

0,28-2,50

 

2,5

od 0,28 do 1,5

Materiał obudowy :

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

tworzywo niepalne

tworzywo sztuczne

Kolor :

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)

 

Stopień ochrony :

IP33

IP33

IP54

IP 21C

IP31C

IP33C

Sposób montażu :

na ścianie lub suficie

na ścianie lub suficie

na ścianie lub suficie

do sufitu lub ściany

do ściany, sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN

na ścianie

Kategoria pokrycia :

 

O (sygnalizatory klasy otwartej)

O (sygnalizatory klasy otwartej)

 

 

O (sygnalizatory klasy otwartej)

Rodzaj środowiska pracy :

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)

 

typ A

typ B

Normy, certyfikaty, aprobaty :

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, Certyfikat Stałości Waściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0307, Świadectwo Dopuszczenia nr 3125/2018

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN 54-23:2010, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0308, Świadectwo Dopuszczenia nr 3145/2018

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN 54-23:2010, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0287, Świadectwo Dopuszczenia nr 3047/2017

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0010 , Świadectwo Dopuszczenia nr 3508/2019

dokumenty wydane przez CNBOP-PiB: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0489, Świadectwo Dopuszczenia 2741/2016

EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, dokumenty wydane przez CNBOP-PIB: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0655, Świadectwo Dopuszczenia nr 3683/2019

Opis

Sygnalizator akustyczny niskoprądowy przeznaczony do sygnalizowania pożaru wewnątrz budynków. Natężenie sygnału akustycznego uzależnione jest od pozycji potencjometru regulacji głośności (dostępne 4 wzory dźwiękowe). Istnieje możliwość liniowego zwiększania głośności. Sygnalizator włączany jest do instalacji SAP za pośrednictwem puszki połączeniowej o wymaganej odporności ogniowej (zalecana PIP-3AN). Synchronizacja pracy sygnalizatorów odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej linii (zacisk S).

Sygnalizator akustyczno-optyczny do systemów sygnalizacji pożaru wewnątrz budynków. W zależności od wersji (3, 6 lub 9 m) zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4 lx). Regulacja głośności dokonywana jest za pomocą potencjometru w pokrywie sygnalizatora, a opcja stopniowego narastania głośności włączana jest poprzez zmianę pozycji mikroprzełącznika. Sygnał akustyczny dostępny jest w 16 wzorach dźwiękowych. Istnieje możliwość tworzenia sieci sygnalizatorów, w której następuje synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii; włączany do instalacji SAP poprzez puszkę połączeniową (zalecana PIP-3AN). Występuje w odmianach: SA-K7N/3N, SA-K7N/6m, SA-K7N/9m.

Sygnalizator optyczny stosowany w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Dostępny w wersji z wbudowanym modułem synchronizacji lub bez niego. Włączany do instalacji SAP za pośrednictwem puszki połączeniowej o wymaganej odporności ogniowej (zalecana PIP-1AN). Po podłączeniu do zasilania sygnalizator generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku do 0,2 s. Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56 Hz. Umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie lub z efektem fali. Występuje w odmianach: SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s, SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s.

Sygnalizator akustyczny SA-K6 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru, jak również może służyć do innych celów zgodnie z poniżej podanymi możliwościami sygnałów, np. sygnał techniczny służący do alarmowania o złym stanie urządzenia. Składa się z dwóch części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające wybranie rodzaju dźwięku. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Poprzez zastosowanie wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1 istnieje możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego i pozostawienia samego sygnału optycznego. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-1AN.

Sygnalizator głosowy wewnętrzny SG-Pgw2 z komunikatami słownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany lub, sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN. W pokrywie umieszczone są: złącze zasilające, złącze do podłączenia wyłącznika WSD-1, złącze micro USB, potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku, zworka do wyboru trybu pracy urządzenia. Sygnalizator może współpracować z urządzeniami: WSD-1, PIP-3AN, OM-1, OZ-40-2

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem optycznym w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

Produkty (0)