Zastosowanie :

do asfaltów

do asfaltów

Postać :

płyn brązowy o zapachu amoniaku (mieszanina amidopoliamin oleju talowego), nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. toluen, nafta, trichloroetylen)

płyn brązowy o zapachu amoniaku (mieszanina amidopoliamin oleju talowego) nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. toluen, nafta, trichloroetylen)

Sposób aplikacji :

dozownik automatyczny do otaczarki lub do przewodu asfaltowego przed mieszalnikiem otaczarki (zalecane); preparat można też aplikować do zbiornika asfaltu bez użycia takiego dozownika

dozownik automatyczny do otaczarki lub do przewodu asfaltowego przed mieszalnikiem otaczarki (zalecane); preparat można też aplikować do zbiornika asfaltu bez użycia takiego dozownika

Maksymalna temperatura mieszanki asfaltowej z asfaltem zwykłym [°C] :

+185

+185

Maksymalna temperatura mieszanki asfaltowej z asfaltem modyfikowanym [°C] :

+200

+200

Dozowanie [% do masy asfaltu] :

od 0,1 do 1,0; optimum od 0,2 do 0,5; dodatek > 0,5 stosuje się w technologiach „na zimno” oraz przy użyciu materiałów o bardzo małej przyczepności

od 0,1 do 1,0; optimum od 0,2 do 0,5; dodatek > 0,5 stosuje się w technologiach ?na zimno? oraz przy użyciu materiałów o bardzo małej przyczepności

Temperatura zapłonu [°C] :

> +218

> +240

Temperatura krzepnięcia [°C] :

< 0

< -7

Gęstość [g/cm³] :

0,88–0,98

0,90-0,99

Lepkość [m∙Pa∙s] :

3000 (dynamiczna, w temp. +20ºC)

1000 (dynamiczna, w temp. +20?C)

Ilość w opakowaniu [kg] :

190 (beczki stalowe),
900 (kontenery)

190 (beczki stalowe),
900 (kontenery)

Przechowywanie preparatu adhezyjnego :

w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temp. do +40°C; w miejscu osłoniętym przed promieniowaniem UV

w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach; w temp. do +40?C; w miejscu osłoniętym przed promieniowaniem UV

Przechowywanie asfaltu z dodatkiem preparatu :

10 dni w temperaturze < +140°C,
5 dni w temperaturze do +170°C

10 dni w temperaturze < +140?C,
5 dni w temperaturze do +170?C

Trwałość :

minimum 2 lata od daty produkcji

minimum 2 lata od daty produkcji

Normy, aprobaty, atesty :

Rekomendacja Techniczna IBDiM RT/2009-03-0012

Rekomendacja Techniczna IBDiM RT/2009-03-0012