Zastosowanie :

zabezpieczenie krawędzi przed upadkiem z wysokości osób podczas montażu dachów hal przemysłowych

zabezpieczenie krawędzi mostów oraz wiaduktów przed upadkiem osób oraz przedmiotów i gruzu podczas prac na wysokości

zabezpieczenie krawędzi budynku przed spadkiem przedmiotów i gruzu podczas prac na najwyższych kondygnacjach budynku

Rodzaj siatki :

pionowa

pionowa

pionowa

Typ siatki :

 

 

 

Elementy składowe :

dwuczęściowy wspornik stalowy, kasetki pozycjonujące, siatka bezpieczeństwa typu U z oczkami 100x100 mm, lina łącząca oraz wiążąca

dwuczęściowy wspornik stalowy, kasetki pozycjonujące, siatka bezpieczeństwa PP z doszytą siatką przeciwpyłową, lina łącząca oraz wiążąca

wspornik stalowy, kasetki pozycjonujące (element zakotwienia do stropu lub fasady), siatka bezpieczeństwa PP z oczkami z doszytą siatką przeciwpyłową, lina łącząca oraz wiążąca

Materiał siatki :

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

Rozpiętość między słupkami (długość) [m] :

5,0

5,0

5,0

Wysięg wsporników [m] :

2,8

2,8

4,0

Wymiary oczek siatki [mm] :

100/100

100/100

100/100

Masa zestawu [kg/m²] :

 

 

 

Sposób montażu do konstrukcji :

kasetki pozycjonujące mocowane bezpośrednio do konstrukcji utrzymującej wzdłuż krawędzi do zabezpieczenia; dwuczęściowy wspornik stalowy wkładany do kasetki pozycjonującej i montaż siatki; dolny brzeg siatki mocowany za pomocą liny wiążącej

kasetki pozycjonujące mocowane bezpośrednio do konstrukcji mostu wzdłuż krawędzi do zabezpieczenia; dwuczęściowy wspornik stalowy wkładany do kasetki pozycjonującej i montaż siatki bezpieczeństwa; dolny brzeg siatki mocowany za pomocą liny wiążącej

kasetki pozycjonujące są mocowane za pomocą 4 kotew M12x100 bezpośrednio do konstrukcji utrzymującej wzdłuż krawędzi do zabezpieczenia (strop lub elewacji); wspornik stalowy wkładany do kasetki pozycjonującej, następnie montaż siatki bezpieczeństwa

Montaż :

 

 

 

Elementy dodatkowe :

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

PN-EN 13374 (klasa C)

PN-EN 13374 (klasa C)

raport wytrzymałości systemu na podstawie przeprowadzonych badań

Zastosowanie :

zabezpieczenie krawędzi budynku przed upadkiem osób podczas pracy zbrojenia i deskowania na najwyższych kondygnacjach

zabezpieczenie krawędzi budynku przed upadkiem osób oraz przedmiotów i gruzu podczas pracy zbrojenia i deskowania na najwyższych kondygnacjach

zabezpieczenia prac przy wykonywaniu robót dachowych, prac na konstrukcjach szkieletowych hal, otworów w stropach budynków oraz przy budowie mostów i wiaduktów

Rodzaj siatki :

pozioma

pionowa

pozioma

Typ siatki :

T

V

S

Elementy składowe :

konsola stalowa, element zakotwienia do stropu lub fasady, siatka bezpieczeństwa typu T PN-EN 1263

ruchomy wspornik stalowy, kasetki plastikowe (element tracony), siatka bezpieczeństwa PP, lina łącząca oraz wiążąca

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina graniczna Ø 12 mm

Materiał siatki :

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

Rozpiętość między słupkami (długość) [m] :

 

5,0

 

Wysięg wsporników [m] :

3,0

2,8

 

Wymiary oczek siatki [mm] :

60/60

100/100

100/100

Masa zestawu [kg/m²] :

 

 

 

Sposób montażu do konstrukcji :

stalowe elementy zakotwienia mocowane bezpośrednio do konstrukcji utrzymującej; konsole stalowe wraz z siatkami bezpieczeństwa mocuje się wtedy w poziomie wokół krawędzi do zabezpieczenia

wspornik ruchomy wkładany do kasetek plastikowych umieszczanych przy krawędzi stropu (element tracony); do wsporników są podwieszone siatki bezpieczeństwa; dolny brzeg siatki mocujemy do kotwy znajdującej się przy krawędzi za pomocą liny wiążącej

wiązane za pomocą certyfikowanych lin 15 lub 30 kN do konstrukcji podtrzymującej

Montaż :

 

 

 

Elementy dodatkowe :

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

Zastosowanie :

zabezpieczenie osób oraz przedmiotów przed upadkiem z wysokości; system zaprojektowany do zabezpieczania dwóch kolejnych kondygnacji, których wysokości nie przekraczają 3,0 m bądź jednej kondygnacji do wysokości 6,0 m

asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy

w połączeniu z siatkami bezpieczeństwa typu V zabezpiecza krawędzie budynku przed upadkiem osób pracujących na wysokości oraz przedmiotów i gruzu

Rodzaj siatki :

pozioma

pozioma

pionowa, pozioma

Typ siatki :

 

S

V, T

Elementy składowe :

siatka z liny, wsporniki (kształtowniki ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo)

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

ruchomy wspornik,
kasetki montażowe plastikowe (60/40/4/170 mm) lub metalowe (60/40/4/150 mm),
siatka o gr. linki ok. 5 mm

Materiał siatki :

 

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości wykonany w technologii bezwęzłowej

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości w technologii bezwęzłowej

Rozpiętość między słupkami (długość) [m] :

4,0

 

5

Wysięg wsporników [m] :

3,0

 

2,8

Wymiary oczek siatki [mm] :

75/75 (typ B2)

45/45 (opcjonalnie 100/100)

100/100 (opcjonalnie 60/60 lub 45/45)

Masa zestawu [kg/m²] :

ok. 60

 

ok. 0,24 (oczka 100/100 mm);
ok. 0,40 (oczka 45/45 mm)

Sposób montażu do konstrukcji :

do stropu, kotwami M12x100 (2 szt./wspornik)

wiązane za pomocą lin 15 lub 30 kN do konstrukcji podtrzymującej, za pomocą kotew montażowych

ruchomy wspornik wkładany jest do kasetek montażowych, umieszczanych przy krawędzi stropu a następnie zalewanych betonem (kasetki stanowią element tracony); zakotwienie dolnego brzegu siatki bezpieczeństwa odbywa się za pomocą kotwy z hakiem stalowym

Montaż :

za pomocą dźwigu

 

 

Elementy dodatkowe :

 

 

lina PP 20 kN do mocowania siatki,
lina PA 7,5 kN do łączenia siatek

Normy, aprobaty, certyfikaty :

PN-EN 1263-1, PN-EN 1263-2

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

Producent

Zastosowanie :

zabezpieczenie pionowe przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku

zabezpieczenie poziome przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku, stosowana poniżej miejsca wykonywania prac

asekuracja pozioma, umożliwia swobodne poruszanie się w miejscu wykonywania pracy

Rodzaj siatki :

pionowa

pozioma

pozioma (platforma robocza)

Typ siatki :

U

T

 

Elementy składowe :

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, brak liny krawędziowej

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 8 mm

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

Materiał siatki :

 

 

 

Rozpiętość między słupkami (długość) [m] :

 

 

 

Wysięg wsporników [m] :

 

 

 

Wymiary oczek siatki [mm] :

45/45 (opcjonalnie 100/100)

100/100 (opcjonalnie 60/60, 45/45)

45/45

Masa zestawu [kg/m²] :

 

 

 

Sposób montażu do konstrukcji :

do konstrukcji wsporczej (wspornik, barierki, rury) za pomocą liny 7,5 kN, 15,0 kN lub specjalnymi systemowymi paskami

do konstrukcji za pomocą specjalnych wsporników

do konstrukcji za pomocą lin montażowych 30 kN oraz taśm nośnych wraz z napinaczami

Montaż :

 

 

 

Elementy dodatkowe :

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1