Powierzchnia :

jastrych

beton, ceramika, gips, tynk, żelbet

Rodzaj :

impregnat

klej, uszczelniacz

Składnik podstawowy :

 

piasek, cement, wysokogatunkowe dodatki

Postać handlowa :

płyn

proszek

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

 

(4,50-5,25)/25,0;
(1,10-1,30)/6,0 (woda/proszek)

Ciężar właściwy [kg/dm³] :

1 000 ±0 010 (w temp. 20oC)

 

Gęstość [g/cm³] :

 

1,6 (objętościowa)

Wartość pH :

9,00 ±0,50

 

Kolor :

biały

jasnoszary

Zużycie [kg/m²] :

 

ok. 1,4 kg/m²/mm grubości warstwy (wyrównywanie); ok. 3,0 kg/m (faseta z zaprawy)

Wydajność :

ok. 7-10 m2/dm3

 

Dozowanie [ml/m²] :

100-150

 

Grubość warstwy [mm] :

 

od 3 do 30

Czas obróbki [min] :

 

30

Czas schnięcia [min] :

 

180

Temperatura stosowania [°C] :

 

od +5 do +30

Temperatura podłoża [°C] :

 

od +5 do +30

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

20,0 (po 28 dniach)

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

≥ 0,8

Przepuszczalność wody [kg/m²h0,5] :

 

< 0,1

Reakcja na ogień :

 

klasa A1

Kolor :

 

jasnoszary

Sposób aplikacji :

zaleca się stosowanie urządzenia natryskowego z płaską dyszą natryskową i minimalnym ciśnieniem 3 barów; dwukrotnie; równomiernie w celu uzyskania jednolicie białej powierzchni

 

Opakowanie [kg] :

 

6 i 25 (worki foliowe)

Przechowywanie :

chronić przed mrozem, unikać długotrwałego narażenia na działanie wysokich temperatur

w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu; naruszone opakowanie natychmiast zużyć

Normy, certyfikaty, aprobaty :

 

PN-EN 1504-3:ZA1a