• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
55 z działu

Zawory regulacyjne


 

Nazwa

Producent

Typ zaworu :

równoważący, regulacyjny

równoważący, regulacyjny

równoważący, regulacyjny

równoważący

równoważący

regulator różnicy ciśnienia

regulacyjno-równoważący

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 6-drogowy

regulator przepływu, 6-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, mieszający, 3-drogowy

regulator przepływu, 2-drogowy

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

Rodzaj sterowania :

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem

ręczne

ręczne

z siłownikiem, automatyczne

z siłownikiem

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (analogowe, 3-pkt., MP-Bus, Light)

z siłownikiem (analogowe, 3-pkt., MP-Bus, Light)

z siłownikiem (analogowe)

z siłownikiem (analogowe)

z siłownikiem (analogowe, MP-Bus)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (MP-Bus, BACnet)

z siłownikiem (analogowe, MP-Bus)

z siłownikiem (on/off; 3-punktowy, analogowy, MP-Bus)

z siłownikiem (on/off; 3-punktowy, analogowy, MP-Bus)

z siłownikiem (on/off; 3-punktowy, analogowy, MP-Bus)

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem (zintegrowanym)

z siłownikiem (zintegrowanym)

z siłownikiem (zintegrowanym)

z siłownikiem (on/off; 3-punktowy, analogowy, MP-Bus)

z siłownikiem (on/off; 3-punktowy, analogowy, MP-Bus)

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem (on/off; 3-punktowy, analogowy, MP-Bus)

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem

z siłownikiem (on/off; 3-punktowy, analogowy, MP-Bus)

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

z siłownikiem (on/off, 3-pkt., 0-10 V, MP-Bus)

z siłownikiem (on/off, 3-pkt., 0-10 V, MP-Bus)

Miejsce montażu :

 

 

 

na przewodzie zasilającym lub powrotnym

 

rurociąg powrotny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynnik roboczy :

 

 

 

 

 

 

woda i mieszanina wodna w przypadku zamkniętych układów ogrzewania i chłodzenia zgodnie z instalacją typu I podaną w normie EN 14868. W przypadku zastosowania w instalacji typu II podanej w EN 14868 podejmowane są stosowne kroki zabezpieczające

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

zimna, ciepła i gorąca woda oraz para niskotemperaturowa

zimna, ciepła i gorąca woda oraz para niskotemperaturowa

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

Średnica DN [mm] :

50

250

125

15

DN 50

DN 50

25

150

50

65

20

15

20

15

15

50

40

32

25

20

15

150

125

100

80

65

65

50

15

15

65

80

125

150

80

65

20

10

100

80

15

50

40

25

150

100

15

20

150

65

50

15

15

25

15

Rodzaj przyłączy :

gwint zewnętrzny

kołnierzowe

kołnierzowe

gwint wewnętrzny

kołnierzowe

gwint wewnętrzny

gwintowane, G 1¼ A

kołnierz PN16 (EN 1092-1)

gwint wewnętrzny Rp (PN-ISO7-1)

kołnierz PN16 (EN 1092-1)

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

gwintowane GW

gwintowane GW

gwintowane GW

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

gwint zewnętrzny G 1 1/4"

gwint zewnętrzny G 3/4"

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

gwint zewnętrzny G 2 3/4"

gwint zewnętrzny G 2 1/4"

gwintowane GZ

kołnierzowe

kołnierzowe

kołnierzowe

gwintowane GZ

kołnierz PN16 (EN 1092-1)

kołnierz PN16 (EN 1092-1)

gwint wewnętrzny Rp (PN-ISO7-1)

gwint wewnętrzny Rp (PN-ISO7-1)

gwint wewnętrzny Rp (PN-ISO7-1)

gwint wewnętrzny Rp (PN-ISO7-1)

gwint wewnętrzny Rp (PN-ISO7-1)

Temperatura robocza [°C] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od +2 do +90

od +2 do +90

od +6 do +80

od +6 do +80

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od +10 do +120 (temp. medium)

od +10 do +120 (temp. medium)

od +6 do +80 (temp. medium)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +2 do +120

od +2 do +120

od +2 do +120

od +2 do +130 (woda); od +2 do +120 (para)

od +2 do +130 (woda); od +2 do +120 (para)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

od +5 do +120 (-10 na zamówienie, z ogrzewaniem wrzeciona)

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura medium [°C] :

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

+120

od -10 do +130

od 0 do +120

od -10 do 120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

od -10 do +120

+2 do +90

+2 do +90

Ciśnienie nominalne [MPa] :

1,6

1,6

1,6

2,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2,7

2,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Maks. ciśnienie różnicowe [MPa] :

0,6

0,6

0,6

0,25

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,4

0,4

0,34

0,34

0,34

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

0,4

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres nastawy ∆p [kPa] :

 

 

 

 

 

5-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala nastaw :

 

 

 

tak

tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] :

 

 

 

 

150

250 (maks.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość rurki impulsowej [m] :

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skok [mm] :

10

30

30

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

40

 

 

 

 

 

30

30

15

15

15

 

40

30

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepływ [m³/h] :

12,5

300

90

 

 

 

1,7

162,00

17,28

28,80

0,209 (0,058 dm³/s)

0,209 (0,058 dm³/s)

2,34 (0,65 dm?/s)

1,26 (0,35 dm?/s)

1,26 (0,35 dm³/s)

17,28 (4,80 dm³/s)

9,0 (2,5 dm³/s)

6,48 (1,80 dm³/s)

4,14 (1,15 dm³/s)

2,34 (0,65 dm³/s)

1,26 (0,35 dm³/s)

162,0 (45 dm³/s)

111,6 (31 dm³/s)

72,0 (20 dm³/s)

39,6 (11 dm³/s)

28,8 (8 dm³/s)

28,8 (8 dm³/s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,00

28,80

17,28

1,26

1,26

2,088

0,208

Współczynnik Kvs [m³/h] :

 

 

 

3,0

53,8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0–40,0

0,25-6,30

4,50

63,00

100,00

220,00

V = 2700 dm³/min

V = 680 dm³/min

V = 480 dm³/min

16,00

0,30

145,00

100,00

0,63

40,00

25,00

10,00

320,00

145,00

0,63

6,30

 

 

 

 

 

 

 

Materiał korpusu :

żeliwo szare (EN-GJL-250)

żeliwo szare (EN-GJL-250)

żeliwo szare (EN-GJL-250)

mosiądz DZR

żeliwo (EN-GJL-250)

mosiądz

mosiądz DZR (CW 602N)

GG25

brąz niklowany

GG25

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

mosiądz niklowy MN65

mosiądz niklowy MN65

mosiądz

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

stop miedzi CuSn4Zn6P6

stop miedzi CuSn4Zn6P6

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

mosiądz czerwony Rg5

mosiądz czerwony Rg5

mosiądz czerwony Rg5

żeliwo GG25

żeliwo GG25

żeliwo GG25

mosiądz czerwony Rg5

GG25

GG25

brąz niklowany

brąz niklowany

brąz niklowany

brąz

brąz

Króćce pomiarowe :

ze trzema złączkami pomiarowymi

ze trzema złączkami pomiarowymi

ze złączkami pomiarowymi

 

ze złączkami pomiarowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa [kg] :

7,91

378

110,8

0, 82

9,46

4,71 (brutto); 4,32 (netto)

1,3 (brutto), 1,21 (netto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,0

24,0

67,4

 

28,3

23,2

0,55

0,25

41,3

30,2

4,8

2,0

2,5

 

93,8

34,0

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiednie siłowniki :

 

 

 

 

 

 

 

zintegrowane z zaworem

zintegrowane z zaworem

zintegrowane z zaworem

CQ..

CQ..

SR..

SR..

LR.., NR.., SR..

LR.., NR.., SR..

LR.., NR.., SR..

LR.., NR.., SR..

LR.., NR.., SR..

LR.., NR.., SR..

LR.., NR.., SR..

SR.., GR..

SR.., GR..

SR.., GR..

 

SR.., GR..

SR.., GR..

TR; KR; LR..A; NR..A; SR..A; NRF..A; SRF..A

TR; KR; LR..A; NR..A; SR..A; NRF..A; SRF..A

CQ..

AV..

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

zawór zintegrowany z siłownikiem

zawór zintegrowany z siłownikiem

zawór zintegrowany z siłownikiem

TR.., LR.., HR.., LRF..

TR.., LR.., HR.., LRF..

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

NV..A

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

LV (C); NV(C)(K); SV(C); SVL; EVK; AV(C); RV(C)

NV..A

zintegrowane z zaworem

zintegrowane z zaworem

zintegrowane z zaworem

zintegrowane z zaworem

zintegrowane z zaworem

CQC 230 A, CQD 230 A

CQC 230 A, CQD 230 A

Charakterystyka przepływu :

 

 

 

 

 

 

liniowa (może zostać zmieniona za pomocą siłownika na stałoprocentową)

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

Dopuszczalne przecieki :

 

 

 

 

 

 

 

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

Napięcie zasilania :

 

 

 

 

 

 

 

24 AC/DC

24 AC/DC

24 AC/DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 AC/DC

24 AC/DC

24 AC/DC

24 AC/DC

24 AC/DC

zależne od typu siłownika

zależne od typu siłownika

Czas ruchu [s] :

 

 

 

 

 

 

 

90

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

75, 35 (typ siłownika CQC 230 A), 15 (typ siłownika CQD 230 A)

75, 35 (typ siłownika CQC 230 A), 15 (typ siłownika CQD 230 A)

Obieg wody :

 

 

 

 

 

 

 

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

obieg zamknięty (pH > 7)

Funkcja odcięcia :

 

 

 

tak

tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja spustu :

 

 

 

tak

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

 

 

 

 

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

Normy, atesty, certyfikaty :

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEC 60730-2-14

IEC 60730-2-14

IEC 60730-2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Opis

Zawór  AB-QM  opracowany  przez  Danfoss  jest  połączeniem  zaworu  równoważącego  niezależnego  od  zmian  ciśnienia  i  zaworu  regulacyjnego  w  jednym  korpusie.  Zawór  ten  w połączeniu z dedykowanym siłownikiem gwarantuje optymalne dopasowanie zużycia energii,  obniżenie  kosztów  eksploatacji  i  umożliwia  stworzenie  doskonałego  komfortu  cieplnego wewnątrz pomieszczeń

Zawór  AB-QM  opracowany  przez  Danfoss  jest  połączeniem  zaworu  równoważącego  niezależnego  od  zmian  ciśnienia  i  zaworu  regulacyjnego  w  jednym  korpusie.  Zawór  ten  w połączeniu z dedykowanym siłownikiem gwarantuje optymalne dopasowanie zużycia energii,  obniżenie  kosztów  eksploatacji  i  umożliwia  stworzenie  doskonałego  komfortu  cieplnego wewnątrz pomieszczeń

Zawór  AB-QM  opracowany  przez  Danfoss  jest  połączeniem  zaworu  równoważącego  niezależnego  od  zmian  ciśnienia  i  zaworu  regulacyjnego  w  jednym  korpusie.  Zawór  ten  w połączeniu z dedykowanym siłownikiem gwarantuje optymalne dopasowanie zużycia energii,  obniżenie  kosztów  eksploatacji  i  umożliwia  stworzenie  doskonałego  komfortu  cieplnego wewnątrz pomieszczeń

LENO™ MSV-BD to seria zaworów ręcznych przeznaczonych do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej.LENO™ MSV-BD jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu charakteryzującym się szeregiem unikalnych właściwości:- zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż- korpus jest obracany o 360° w celu dogodnego pomiaru oraz odwadniania- numeryczna skala nastaw wstępnych jest widoczna pod różnymi kątami- łatwe blokowanie nastawy- wbudowane złączki pomiarowe przystosowane do iglic 3 mm- podłączenie spustu z możliwością osobnego spuszczania wody po stronie wlotowej i wylotowej  zaworu- otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego- kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.Zaleca się stosowanie zaworu LENO™ MSV-BD w układach ze stałym przepływem.

Zawór  MSV-F2 jest ręcznym zaworem równoważącym z nastawą wstępną. Przeznaczony do równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych (woda lodowa). Posiada wskaźnik położenia i ogranicznik wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa może być plombowana.Charakterystyki hydrauliczne zaworów umieszczone są w urządzeniach pomiarowych PFM 5001 / PFM 100. Zawór nie zawiera azbestu.

Automatyczny zawór równoważący Danfoss ASV zapewnia hydrauliczne zrównoważenie w dwururowych instalacjach grzewczych. Rozwiązuje techniczny problem wahań ciśnienia: przyczyny zaburzeń równowagi systemu i problemów, takich jak nierównomierny rozkład ciepła, hałas i wysokie zużycie energii. ASV składa się z dwóch elementów: regulator różnicy ciśnień zamontowany na rurociągu powrotnym ASV-P lub ASV-PV i zamontowany na rurociągu zasilającym zawór współpracujący ASV-BD, ASV-I lub ASV-M. Rurka impulsowa łączy oba zawory, dzięki czemu można kontrolować różnicę ciśnień nad pionem. W połączeniu z zaworami z nastawą wstępną Danfoss RA-N lub RA-UN na grzejnikach uzyskuje się idealnie zrównoważony system, zarówno w warunkach pełnego, jak i częściowego obciążenia.

Zawór AB-QM z siłownikiem firmy Danfoss jest stosowany jako zawór regulacyjny przeznaczony do urządzeń końcowych, takich jak: centrale klimatyzacyjne (AHU), klimakonwektory (FCU) czy sufity chłodzące. Zawór AB-QM reguluje przepływ, zapewniając jego wymaganą wartość w każdym urządzeniu końcowym, a także utrzymuje równowagę hydrauliczną w układzie. Zawór regulacyjny, dzięki zintegrowanemu regulatorowi ciśnienia różnicowego, ma zawsze autorytet równy 100% i dlatego zapewnia stabilną regulację w każdych warunkach. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań przy częściowym obciążeniu nie występują nadprzepływy, ponieważ zawór AB-QM zawsze ogranicza przepływ dokładnie do wymaganej wartości. W wyniku zainstalowania zaworu AB-QM cały układ zostaje podzielony na całkowicie niezależne pętle regulacyjne. Zawory AB-QM można stosować z pełną gamą siłowników firmy Danfoss odpowiednich dla każdego rodzaju regulacji. Dostępne są siłowniki umożliwiające sterowanie: wł./wył., 0–10 V, 4–20 mA lub 3-punktowe

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Regulacyjny zawór kulowy P6..W..EV-BAC dostępny jest również o średnicy DN 15-50 z gwintem wewnętrznym.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Regulacyjny zawór kulowy P6..W..EV-BAC dostępny jest również o średnicy DN 15-50 z gwintem wewnętrznym.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Regulacyjny zawór kulowy P6..W..EV-BAC dostępny jest również o średnicy DN 15-50 z gwintem wewnętrznym.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Regulacyjny zawór kulowy P6..W..EV-BAC dostępny jest również o średnicy DN 15-50 z gwintem wewnętrznym.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Regulacyjny zawór kulowy P6..W..EV-BAC dostępny jest również o średnicy DN 15-50 z gwintem wewnętrznym.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Regulacyjny zawór kulowy P6..W..E-MP dostępny jest również o średnicy DN 15-50 z gwintem wewnętrznym.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Urządzenie składa się z 3 podzespołów: zaworu z kryzą regulacyjną, rurki pomiarowej z czujnikiem prędkości medium oraz siłownika. Przeznaczone jest do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Urządzenie składa się z 3 podzespołów: zaworu z kryzą regulacyjną, rurki pomiarowej z czujnikiem prędkości medium oraz siłownika. Przeznaczone jest do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Urządzenie składa się z 3 podzespołów: zaworu z kryzą regulacyjną, rurki pomiarowej z czujnikiem prędkości medium oraz siłownika. Przeznaczone jest do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Dodatkowe funkcje: możliwość pełnego parametryzowania przy użyciu wbudowanego serwera www, opcjonalnie połączenie z chmurą Belimo, regulacja przepływu lub mocy zgodnie z sygnałem czujnika, funkcja Delta-T manager pozwalająca na utrzymanie optymalnej różnicy temperatur, pomiar stężenia glikolu, chmura Belimo umożliwiająca zapisywanie i analizę danych.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Dodatkowe funkcje: możliwość pełnego parametryzowania przy użyciu wbudowanego serwera www, opcjonalnie połączenie z chmurą Belimo, regulacja przepływu lub mocy zgodnie z sygnałem czujnika, funkcja Delta-T manager pozwalająca na utrzymanie optymalnej różnicy temperatur, pomiar stężenia glikolu, chmura Belimo umożliwiająca zapisywanie i analizę danych.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Dodatkowe funkcje: możliwość pełnego parametryzowania przy użyciu wbudowanego serwera www, opcjonalnie połączenie z chmurą Belimo, regulacja przepływu lub mocy zgodnie z sygnałem czujnika, funkcja Delta-T manager pozwalająca na utrzymanie optymalnej różnicy temperatur, pomiar stężenia glikolu, chmura Belimo umożliwiająca zapisywanie i analizę danych.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Dodatkowe funkcje: możliwość pełnego parametryzowania przy użyciu wbudowanego serwera www, opcjonalnie połączenie z chmurą Belimo, regulacja przepływu lub mocy zgodnie z sygnałem czujnika, funkcja Delta-T manager pozwalająca na utrzymanie optymalnej różnicy temperatur, pomiar stężenia glikolu, chmura Belimo umożliwiająca zapisywanie i analizę danych.Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Produkty (0)