Rodzaj oczyszczalni :

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

Stopień redukcji zanieczyszczeń [%] :

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

Maks. liczba mieszkańców M :

4

Przepustowość [m³/d] :

0,6

Objętość jednostkowa [m³/M] :

0,550

Objętość osadnika wstępnego [m³] :

2,2

Objętość komory napowietrzania [m³] :

2,0

Objętość osadnika wtórnego [m³] :

1

Wymiary zbiorników (dł./szer./wys.) [mm] :

2440/2300/1350

Masa zbiornika [kg] :

220

Materiał zbiornika :

polietylen (PE)

Wysokość od dna do podstawy dopływu [mm] :

1370

Wysokość od dna do odpływu ścieków [mm] :

1200

Średnica dopływu [mm] :

DN 100

Średnica odpływu [mm] :

DN 100

Powierzchnia zabudowy [m²] :

12,74 (zbiornik)

Wymagane odległości zbiorników [m] :

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

Odległość wylotu oczyszczonej wody od studni [m] :

min. 30

Posadowienie zbiorników [m] :

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

Włazy rewizyjne [mm] :

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

Wywóz osadu :

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

Gwarancja :

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

Normy, atesty, certyfikaty :

EN 12566-3