• patron serwisu

Preparat do uszczelniania betonu XYPEX CONCENTRATE

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do aplikacji powierzchniowej)
Rodzaj obciążenia : wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym
Skład : cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne
Postać : szary proszek lub biały proszek
Wodoszczelność [MPa] : 1,2
Rodzaj podłoża : beton
Temperatura stosowania [°C] : > 0
Odporność termiczna [°C] : od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)
Gęstość [kg/dm³] : 1,15
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 1,5
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] : 0,4
Odporność na działanie deszczu [h] : po 48
Chemoodporność : brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12
Zawartość jonów chlorkowych [%] : < 0,05
Mrozoodporność [%] : ≤ 20 (spadek wytrzymałości na rozłupywanie po 150 cyklach)
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 2,0/5,0 lub 1,0/3,0 (pędzlem);
3,0/5,0 (natrysk)
Ilość warstw : 1 lub 2
Grubość warstwy [mm] : 0,5-1,0
Zużycie [kg/m²] : 0,65-1,00
Czas utwardzania [h] : ≥ 0,3 (20 min)
Czas początku wiązania (urabialność) [min] : maks. 25
Czas schnięcia : pielęgnacja mgłą wodną przez 2-3 dni
Sposób aplikacji : natrysk pistoletem, szczotka lub pędzel
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C
Opakowanie : 25 kg, 5 kg (pojemnik)
Normy, certyfikaty, aprobaty : dostępne u dystrybutora
Opis: 
Preparat do uszczelniania betonu i wzmacniania betonów XYPEX CONCENTRATE, nanoszony jedno- lub dwuwarstwowo o wodoszczelności 1,2 MPa (ciśnienie negatywne i pozytywne). Samouszczelnia rysy o szerokości do 0,3 mm. Odporny na agresywne substancje chemiczne, promieniowanie UV i utlenianie. Stosowany do uszczelniania fundamentów budynków i budowli, podziemnych parkingów, budowli hydrotechnicznych (zbiorników, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków).

Produkty XYPEX dzięki aktywnym chemicznie substancjom, których nośnikiem jest woda zawarta w betonie, reagują ze związkami chemicznymi cementu oraz pozostałościami po hydratyzacji cementu. W wyniku tego powstają nierozpuszczalne, trwałe formacje kryształów w postaci gęstego rusztu krystalicznego, który wypełniając pory i kapilary uszczelnia beton.

Produkty (0)