• partnerzy serwisu

Plastyfikator do posadzek i wylewek ARPOMENT-Uw

Rodzaj : domieszka
Typ domieszki : opóźniająca wiązanie, upłynniająca
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Główny składnik : żywica naftalenowa, lignosulfonian
Dozowanie [% do masy cementu] : 0,6–2,5 (optymalnie 0,8–1,2);
0,3 - do kostki brukowej
Gęstość [g/cm³] : 1,103 ±0,020
Kolor : brązowy
Zawartość chlorków [% masy] : < 0,1
Zawartość alkaliów [% masy] : < 5,0
Opakowanie : 1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Normy, certyfikaty, aprobaty : atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych
Opis:  ARPOMENT-Uw to plastyfikator do posadzek i wylewek przy ogrzewaniu podłogowym, w tym wylewek mixokretem oraz do produkcji kostki i galanterii betonowej. Zwiększa wytrzymałość końcową, podwyższa wodoszczelność, zmniejsza nasiąkliwość, wzmacnia kolory wyrobów barwionych.

Produkty (0)