• patron serwisu

Program BiK Stal

Opis: 
Nakładka BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych. Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK-Stal. Pozwoli to również uniknąć dodatkowych błędów i nieścisłości pomiędzy rysunkiem a wymiarami lub wykonanymi na ich podstawie zestawieniami.

Możliwości programu BiK Stal
  Nowa analiza geometrii blach – dla blach prostych i złożonych w momencie opisu/aktualizacji opisu w nowy, dokładniejszy sposób określane są wymiary blachy,
  Tworzenie blachy przez wskazanie polilinii,
  Żeberka usztywniające – tworzone jako blacha BiKa, możliwość określenia fazowania każdego z narożników,
  Automatyczne wstawianie żeberek – dla części profilów w przekroju możliwość automatycznego wstawienia dopasowanego żeberka, określając jedynie podstawowe parametry blachy usztywniającej,
  Rysowanie profilu w innym widoku na podstawie wskazanego elementu,
  Zmiana położenia opisu el. stalowego – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis el. stalowego, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu,
  Zmiana położenia grotu opisu pręta,
  Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy,
  Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie,
  Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali,
  Parametry zestawienia stali przeniesione do ustawień modułu stal (naddatki, gęstość blachy itp.)
  Biblioteka elementów i spoin
  Biblioteka profili gorącowalcowanych, zimnogiętych oraz spawanych.
  Automatyczne tworzenie rysunków 2D
– Generowanie elementów styku doczołowego w widokach i przekroju (program automatycznie rozpoznaje widok elementu i w zależności od niego rysuje odpowiedni widok połączenia);
– Elementy mogą być rysowane w przekroju i w widoku z czterech stron z uwzględnieniem widoczności krawędzi;
– Automatyczne generowanie przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku (z wycięciem fragmentu linii wskazanych, na dowolną odległość);
– Łatwa zamiana widoku elementu na inny (sposób rysowania);
– Rysowanie osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku;
– Odwrócenie elementu względem osi;
– Zakończenie elementu blachą doczołową;
– Rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych;
– Zakończenie elementu linią przerywaną (ukrycie całego lub fragmentu elementu)
– Aby uzyskać informację o elemencie wystarczy wybrać odpowiednią komendę i wskazać linię, program rozpozna typ elementu np. DWUTEOWNIK, jego wielkość np. 120, może również wyświetlić na ekranie jego wartości
– Rysowanie śrub i otworów w widoku, układów otworów
– Rysowanie trójkątów opisujących odległości między węzłami
– Tworzenie szyków otworów w odpowiednich widokach
– Polecenie wstawiania opisu spoin
  Opisy
– Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie
– Opisy spoin, symbole dodatkowe dla spoin
– Wartości opisów podlegają edycji przez użytkownika
  Zestawienia
– Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku
– Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów
– W tabeli obliczana jest również powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne
– Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych
– Możliwość połączenia z Excel’em
– Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu
– Dodatkowy zestaw czcionek technicznych
– Naddatki przy zestawieniach stali.

Produkty (0)