Program SEE Electrical Harness Manufacturing

Opis: 
SEE Electrical Harness Manufacturing to pakiet oprogramowania do produkcji wiązek elektrycznych.
  Etap przygotowania produkcji
Poczynając od danych reprezentujących fizyczne wiązki (np. dane klienta w formacie XML), ten zestaw narzędzi przygotuje dane produkcyjne wiązek. Pierwszym krokiem jest pobranie danych (efektywność i zarządzanie poprawnością). Następnie ECN wykonuje automatyczne zmiany, uruchamia niestandardowe reguły i sprawdza poprawność danych wiązek fizycznych. Build process przypisuje operacje i narzędzia, sortuje przewody i przypisuje różne narzędzia pomocnicze. Efekt stanowi wiązka elektryczna harness.
  Etap produkcji
Proces Launcher generuje wiązkę elektryczną harness, która może być wyprodukowana w dowolnej fabryce wiązek.

Zestaw niezależnych modułów zapewnia dodatkowe funkcje
  Wire preparation: tworzy partie produkcyjne, przypisuje maszyny i drukarki, tnie kable/zabezpieczenia i drukuje etykiety.
  Work instructions: projektuje szablony i generuje instrukcje statyczne oraz interaktywne (aplikacje Apple, Android lub Windows).
  Test: kojarzy interfejsy łączeniowe, oblicza długości linii funkcyjnych, mapuje adresy i generuje kod dla testowanego sprzętu.
  Traceability: przechowuje historię produkcji, procesu zatwierdzania produkcję wiązki i zapewnia kontrolę po dostawie.
  Toolshop: zarządza narzędziami, rewizjami narzędzi i uprawnieniami do nich.
  Workers and Skills: zarządza operatorami, a także umiejętnościami i szkoleniami.

Łatwa integracja z narzędziami IGE+XAO
SEE Electrical Harness Manufacturing może być połączony z kilkoma pakietami IGE+XAO i tym samym zapewnić zwiększoną funkcjonalność. Na przykład, SEE Electrical Jigboard zapewnia skalowane spłaszczenie wiązek elektrycznych, w celu ich produkcji na płaskich tablicach. Uwzględnia on wszystkie ograniczenia wiązek, takie jak średnice odgałęzień, trasy przewodów i promienie gięcia. Zapewnia również zestaw dodatkowych funkcji (dodawanie łuków, eksport urządzeń, lokalizacje tablicy itp.). SEE Electrical Equipment Definition może być również używany do przechowywania wszystkich danych sprzętu elektrycznego.

Produkty (0)