• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Konstrukcje liniowe - Statyka

Opis: 
Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych dla konstrukcji pracujących w płaskim stanie odkształcenia. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  przy analizie konstrukcji: 
- określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli (Nx, Ny, Nz, Nxy)
- określenie reakcji podporowych (punktowe oraz liniowe)
- określenie przemieszczeń układu
- uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia
- uwzględnienie rodzaju podpory, jej osiadania oraz podatności
- obliczenia dla wielu pozycji obliczeniowych jednocześnie
- i wiele więcej…
●  przy przeglądaniu wyników:
- graficzną prezentację wszystkich wyników
- odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji
- odczytanie wartości w dowolnie zdefiniowanym przekroju układu
- prezentację ekstremalnych powierzchni dla obwiedni
- zmianę i automatyczne przeliczenie układu dla ustawień grup obciążenia, relacji przypadków obciążenia oraz przekrojów konstrukcji
- odczyt reakcji węzłowych wraz z kombinacją ekstremalną
- prezentację reakcji dla podpór liniowych w postaci wykresów
- ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników
- prezentację map z uwzględnieniem lokalnych kierunków przypisanych do paneli
- generowanie edytowalnego raportu z wynikami (RTF)
- menadżer kontekstu dla raportu – swobodne komponowanie treści
- i wiele więcej.

Produkty (0)