• patron serwisu

Pustak betonowy konstrukcyjny PBK-24

Materiał : betonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 390
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 190
Odchyłki wymiarów [mm] : +1-3/+1-3/+-2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 20,0
Masa elementu [kg] : 19
Gęstość [kg/m³] : 1200
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 2,17 (obliczeniowo)
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,52
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 61 (-2; -5)
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 4,0
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 120, REW 180
Powierzchnia lica : 741 cm²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 13,5
Liczba elementów na palecie [szt.] : 48
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 771-3:2011+A1:2015, EN 13501-2+A1:2010, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-4:2011, Certyfikat ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001:2008 no. CQS 2163/2016, IQNet ISO 9001:2008 no. CZ-2163/2016

Produkty (0)