• patron serwisu

Otulina z wełny mineralnej PAROC Pro Section 140, gr. 20 mm

Postać handlowa : otulina
Materiał : wełna mineralna
Zastosowanie : rurociągi przemysłowe
Maks. temperatura stosowania [°C] : +680
Grubość  [mm] : 20 (maks. 200)
Wymiary [mm] : 1200 (długość), 15–914 (średnica wewnętrzna)
Tolerancja grubości [%] : T8/T9
Gęstość [kg/m³] : 140 (nominalna)
Zawartość jonów rozpuszczalnych w wodzie [ppm] : < 10
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,041 (+50°C); 0,110 (+400°C)
Nasiąkliwość wodą [kg/m²] : ≤ 1
Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd [m] : NPD
Reakcja na ogień : klasa A1L
Normy, atesty, certyfikaty : PN-EN 14303, PN-EN 14707, PN-EN 13501-1, PN-EN 13468, PN-EN 13472, EN ISO 8497
Opis:  Otulina z wełny mineralnej do izolacji wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych. Wykonując izolację za pomocą tego typu otuliny, nie ma potrzeby stosowania konstrukcji wsporczej płaszcza, który tworzy mostki cieplne. Produkt ten może być również używany jako pierwsza warstwa izolacji w wielowarstwowym rozwiązaniu instalacji wysokotemperaturowych.

Produkty (0)