• patron serwisu

Pustak keramzytowy akustyczny, PK AQ-12 grupy ENERGO building

Materiał : keramzytobetonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 373
Szerokość [mm] : 120
Wysokość [mm] : 248
Odchyłki wymiarów [mm] : +1-3/+1-3/+-2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 6,0
Masa elementu [kg] : 16,7
Gęstość [kg/m³] : 1500
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,493
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 47
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5,9
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1
Powierzchnia lica : 925,04 2
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 10,8
Liczba elementów na palecie [szt.] : 96
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-3:2011+A1:2015, PN-EN 12667:2002, PN-EN 13501-2+A1:2010, PN-EN ISO 10140-2;2011, PN-EN ISO 10140-4:2011, Certyfikat ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001:2008 no. CQS 2163/2016, IQNet ISO 9001:2008 no. CZ-2163/201

Produkty (0)