Klej uelastyczniony OK!

Typ kleju : cementowy
Klasa kleju : C1TE
Stosowany do klejenia : ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany i laminowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, płytki szklane i barwione)
Zastosowanie : wewnątrz, na zewnątrz
Skład : spoiwo cementowe, kruszywa, włókna i specjalnie dobrane środki modyfikujące naturalne i syntetyczne
Rodzaj podłoża : posadzki i podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, mur z betonu komórkowego, z cegły lub pustaków, z bloczków gipsowych
Postać : proszek (sucha mieszanka)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Gęstość [g/cm³] : ok. 1,60
Wartość pH : ok. 12
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : od 0,22 do 0,25
Czas przydatności do użycia [h] : ok. 4
Czas otwarty pracy [min] : > 30
Czas korygowania klejenia [min] : 10
Czas schnięcia/użytkowanie [h] : po 24
Czas pełnego utwardzenia  [h] : po ok. 3 dniach
Spoinowanie [h] : po ok. 12/24
Spływanie z powierzchni pionowej : brak spływu
Zużycie [kg/m²] : 2,2 (paca 6 mm, płytka 30x30 cm)
Grubość warstwy [mm] : 2–10
Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 1,0
Reakcja na ogień : klasa A1
Cechy szczególne : bardzo duża moc włókien, podwyższona wytrzymałość mechaniczna
Opakowanie [kg] : 5; 22,5; 25 (worki papierowe)
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w suchym miejscu
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 12004+A1:2012 (dla kleju klasy C1TE), Deklaracja właściwości użytkowych nr 223/CPR, atest higieniczny PZH i świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
Opis:  Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane; równe – maksymalna grubość kleju to 10 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 330 lub ZW 50, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR; oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS, zagruntowane – ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność, ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.

Produkty (0)