• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Narzędzia - Zestawienie obciążeń PN-EN

Opis: 
Ustalenie obciążeń, które oddziałują na konstrukcję, jest niezbędnym etapem analizy obiektu budowlanego. W celu ułatwienia i przyśpieszenia tego procesu w programie stworzono narzędzie automatyzujące zbieranie obciążeń. Moduł umożliwia określenie wartości obciążenia i ewentualne sprowadzenie do typu, który w analizie może zostać bezpośrednio przypisany do definicji obciążenia (np. sprowadzenie powierzchniowego obciążenia parciem wiatru do obciążenia liniowego działającego na płatew).

Moduł w szczególności umożliwia:
■  wygodną definicję oraz edycję obciążeń predefiniowanych z uwzględnieniem podziału na kategorie
■  tworzenie obciążeń prostych oraz kolekcji obciążeń (np. wielowarstwowe elementy, stropy, ściany)
■  pełna synchronizacja z modułem statyki
■  definicję następujących typów obciążenia:
- ciężar własny
- obciążenie użytkowe
- obciążenie pojazdami
- oddziaływanie śniegu
- oddziaływanie wiatru
- obciążenie użytkownika
■  przypisanie obciążenia predefiniowanego do siły skupionej, rozłożonej oraz temperatury
■  automatyczną synchronizację wartości między zestawieniem a siłami
■  sprowadzenie obciążeń normowych do typu, który może zostać bezpośrednio przypisany do siły
■  utworzenie szczegółowego raportu z obliczeń w formacie RTF
■  dodanie zestawu obciążeń do standardowego raportu z obliczeń statycznych
■  budowę wspólnej bazy dla wszystkich pozycji obliczeniowych w ramach projektu
■  przenoszenie definicji obciążeń wraz z projektem.

Produkty (0)