• patron serwisu

Publikacja elektroniczna Buduj z Głową

Opis: 

Buduj z Głową to publikacja elektroniczna wydawana na DVD/USB, skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej.
Ukazuje się co kwartał i oferuje czytelnikom:
  wyjaśnienia i opinie autorytetów w dziedzinie kosztorysowania, zamówień publicznych i pokrewnych
■  komentarze i omówienia zmian w przepisach prawnych
■  najnowsze przepisy prawne dotyczące szeroko pojętego budownictwa.
Ponadto oferuje:
■  aktualizację oprogramowania Norma i bazy katalogowej (KNR)
■  szczegółowy opis najnowszych funkcji wprowadzonych do kolejnej wersji programu
■  wersje demonstracyjne najnowszych programów
■  możliwość skorzystania ze specjalnych ofert cenowych na zakup produktów Athenasoft oraz produktów innych firm.
Więcej informacji oraz zapowiedzi najciekawszych artykułów znajduje się na stronie www.bzg.pl

Produkty (0)