• patron serwisu

Otulina z wełny mineralnej skalnej PAROC Hvac Bend AluCoat T gr. 20, szer. 15

Postać handlowa : otulina (bend)
Materiał : wełna mineralna skalna, pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
Zastosowanie : izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kolan rurociągów grzewczych, c.o., parowych i wody użytkowej
Maks. temperatura stosowania [°C] : +250
Grubość  [mm] : 20 (maks. 100)
Wymiary [mm] : Ø 15 (średnica wew.)
Tolerancja grubości [%] : T8 (dla średnicy zew. <150 mm),
Gęstość [kg/m³] :
Zawartość jonów rozpuszczalnych w wodzie [ppm] : < 10 (jony chloru)
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,033 (w temp. +10°C); 0,037 (w temp. +50°C); 0,044 (w temp. +100°C); 0,053 (w temp. +150°C); 0,064 (w temp. +200°C); 0,077 (w temp. +250°C)
Nasiąkliwość wodą [kg/m²] : ≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)
Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd [m] : 200 (MV2 wg EN 14303:2009)
Reakcja na ogień : klasa A2L-s1,d0
Normy, atesty, certyfikaty : EN 13467, EN 14303:2009, EN ISO 1182

Produkty (0)