• patron serwisu

System renowacji ATLAS BETONER (ADHER, FILER, ENDER)

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa
Rodzaj obciążenia : wilgoć, woda bez ciśnienia
Skład : cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące
Wodoszczelność [MPa] : -
Przepuszczalność wody [kg/m²h0,5] : 0,02
Gęstość [kg/dm³] : 1,1 (maksymalna 1,5)
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : > 25 (klasa R3)
Mrozoodporność [%] : tak
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : zgodnie z RT
Grubość warstwy [mm] : do 50
Czas utwardzania [h] : 28 dni
Opakowanie : 25 kg (ADHER), 25 kg (FILER), 25 kg (ENDER)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 1504-3:2006
Opis:  System renowacji przeznaczony do naprawy spękań powierzchni lub odspojonych fragmentów betonowych i żelbetowych odsłaniających zbrojenie, m.in.konstrukcji stropów, tarasów, podciągów, słupów, schodów, itp. (reprofilacja ubytków do 50 mm). Technologia polega na naniesieniu kolejnych warstw zapraw cementowych – ATLAS ADHER (warstwa kontaktowa), ATLAS FILER (warstwa wyrównująca), ATLAS ENDER (warstwa szpachlowa). System może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Produkty (0)