• patron serwisu

Program AXISVM

Opis:  Jest to program typu MES służący do obliczeń i wymiarowania konstrukcji. Bazuje on na Eurokodach z polskimi załącznikami krajowymi. Program daje możliwość modelowania i analiz dla elementów prętowych jak i powierzchniowych wykonanych z różnych materiałów. Dzięki budowie modułowej pozwala na skonfigurowanie go do pracy tylko z niezbędnymi modułami i umożliwia późniejszą rozbudowę programu. AxisVM tworzony jest przez węgierską firmę Inter-CAD Kft. 

Modelowanie:
  pręty kratowe, pręty, żebra (elementy współpracujące z płytami)
  tarcze, płyty, powłoki
  graficzna edycja modelu
  podkłady DXF oraz obsługa plików IFC
  bezpośredni import z programów REVIT oraz TEKLA
  automatyczna kombinatoryka
  automatyczne generowanie obciążeń klimatycznych (śnieg, wiatr) w modelu 3D.

Analizy:
  statyka liniowa oraz analiza z nieliniowością materiałową i geometryczną
  globalna analiza wyboczeniowa (do wyznaczania współczynnika obciążenia krytycznego)
  analiza modalna I oraz II rzędu (częstotliwości własne oraz masy modalne)
  analiza dynamiczna dla obciążeń zmiennych w czasie (dowolna funkcja obciążenia)
  sejsmika na bazie spektrum odpowiedzi oraz analizy „pushover”
  plastyczny model materiału uwzględniany w analizie statycznej i dynamicznej.

Wymiarowanie:
  żelbet: uwzględnienie zbrojenia rzeczywistego w analizie globalnej dla płyt, powłok oraz belek i słupów, sprawdzanie przebicia, wymiarowanie stóp i ław fundamentowych
  stal: wymiarowanie prętów i połączeń stalowych (notka obliczeniowa z przebiegu obliczeń)
  drewno: wymiarowanie dla drewna litego, LVL, GLULAM oraz paneli krzyżowo klejonych (CLT). 

Produkty (0)