• patron serwisu

Dach komunikacyjny - pojazdy osobowe, wariant ciepły/zimny

Typ użytkowania : intensywny
Nachylenie [°] : 1
Grubość warstwy [mm] : 180
Nawierzchnia : utwardzona (np. bruk wiązany, płyty, pustaki prefabrykowane wypełnione trawą, beton)
Podbudowa : żwir (0-4 mm) gr. 3-5 cm
Warstwa nośna : tłuczeń (0-22 mm) gr. 10-15 cm
Warstwa drenażowa : mata drenażowa FKD12 z wbudowaną włókniną filtracyjną i folią PE gr. 12 mm
Warstwa zabezpieczająca : folia HDPE gr. 1,0 mm
Izolacja konstrukcji dachu : w zależności od przeznaczenia dachu z płyt EPS, XPS, PIR, PUR lub wełny mineralnej
Masa [kg/m²] : 250 (maks. 700)
Cechy szczególne : klasa obciążenia II (maks. 25 kN/m²)
Opis: 
Dach komunikacyjny pojazdy osobowe, wariant ciepły/zimny o nachyleniu 1-5o, o minimalnej grubości warstwy 180 mm.
W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.
Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:
●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew
●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej
●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego
●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna
●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Produkty (0)