• patron serwisu

Dach ekonomiczny wariant 0-5°

Typ użytkowania : ekstensywny
Nachylenie [°] : 0
Grubość warstwy [mm] : 80
Roślinność : siew natryskowy (rozchodniki, zioła, trawy)
Substrat : jednowarstwowy, typ M
Retencja substratu [dm³/m²] : 60
Warstwa drenażowa : mata drenażowa FKD25 (2,5 cm), skrzynka kontrolna nad wpustem
Warstwa zabezpieczająca : geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 300
Izolacja konstrukcji dachu : hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne
Magazynowanie wody [dm³/m²] : ok. 25
Współczynnik spływu : 0,5-0,4
Masa [kg/m²] : 90 (maks. 140)
Cechy szczególne : niewielka grubość i masa
Opis: 
Dach ekonomiczny wariant 0-5°, o grubości warstwy 80 mm.
W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.
Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:
●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew
●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej
●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego
●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna
●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Produkty (0)