• partnerzy serwisu

BREVIS

  • ul. Jadwigi Majówny 43C
    30-220 Kraków
    woj. małopolskie
  • tel. 12 425 31 64
  • faks 12 623 80 11

Brevis od 1998 r. szerzy ideę wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem okiennych nawiewników powietrza. Firma była prekursorem tej idei na rynku polskim. Misją Brevis jest poprawa klimatu wewnątrz pomieszczeń przez rozpowszechnianie prostych, energooszczędnych i tanich rozwiązań mających szerokie zastosowanie głównie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Spółka nawiązała współpracę z większością polskich producentów stolarki okiennej, czego owocem jest zainstalowanie w ich wyrobach ponad 500 000 nawiewników. Wyroby są stosowane również poza granicami kraju, eksportowane bezpośrednio lub pośrednio przez odbiorców/producentów okien.

Szczególną wagę firma kładzie na wiedzę i nowoczesność. Ma własne zaplecze projektowo-badawcze, tworzy rozwiązania odznaczające się wysokim poziomem innowacyjności. Osiem rozwiązań zostało zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP. Dotychczas cztery z nich uzyskały ochronę patentową jako wynalazki. W zakresie testowania i oceny wyrobów firma współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Działania firmy wpłynęły również na postęp w konstrukcji okien dachowych, obszarze produkcji gdzie Polska jest potentatem w skali światowej. Wkład Brevis dotyczy konstrukcji pierwszego na świecie automatycznego nawiewnika dedykowanego do okien dachowych oraz modyfikacji konstrukcji okien dachowych w celu możliwości zastosowania zintegrowanego automatycznego urządzenia wentylacyjnego. Współpracę na tym polu firma rozpoczęła w 2000 r. z firmą FAKRO. Rozwiązanie Brevis zbadane w Instytucie Techniki Okiennej Rosenheim, prezentowane było po raz pierwszy z oknem FAKRO na wystawie BATIMAT w Paryżu. Rok później również z oknem FAKRO zostało nagrodzone złotym medalem na targach BUDMA 2001 w Poznaniu. Dwa lata później okno firmy OKPOL o konstrukcji zmodyfikowanej przy udziale Brevis i wyposażone w automatyczny nawiewnik również zostało nagrodzone złotym medalem na targach BUDMA 2003.

Rozwiązania Brevis dotyczące zintegrowanej wentylacji w oknach dachowych oraz automatycznych nawiewników do tych okien, zostały również wysoko ocenione przez kolejnego polskiego producenta okien dachowych firmę OMAN.

Produkty (0)