• patron serwisu

KOMES Sp. z o.o.

  • ul. Na Grobli 34
    50-421 Wrocław
  • tel. 71 305 07 58

KOMES Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, w którym podstawowym obszarem biznesowym są specjalistyczne usługi inżynierskie. Ideą i celem firmy jest podejmowanie i rozwiązywanie projektów nietypowych. W ramach oferty realizowane są głównie badania symulacyjne (CAE) na poziomie eksperckim. Weryfikowane jest bezpieczeństwo i funkcjonalność założonych przez Klienta rozwiązań. Dodatkowo realizowane są pomiary, testy, diagnostyka prototypowych, jak i już użytkowanych konstrukcji. Przygotowywane są ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące zagadnień z zakresu teorii konstrukcji, dynamiki, mechaniki współdziałania pojazdów i urządzeń, rozwiązań niekonwencjonalnych.

PRODUKTY I USŁUGI
●  Analizy numeryczne
●  Obliczenia MES
●  Obliczenia CFD
●  Badania i pomiary

SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA I WDROŻENIA
Stabilne miejsce w działalności firmy zajmuje sprzedaż oprogramowania inżynierskiego wraz z usługami wsparcia technicznego dla wszystkich oferowanych produktów:
●  MIDAS NFX – pakiet oprogramowania inżynierskiego, który wraz z modułem obliczeniowym tworzy doskonałe narzędzie umożliwiające realizowanie zaawansowanej i efektywnej symulacji
●  MIDAS MeshFree – najnowocześniejsza technologia projektowania i analiz; wykonuje analizy metodą elementów skończonych na oryginalnym modelu CAD bez potrzeby tworzenia siatki oraz uproszczania komponentów
●  CAE Limit – program do ocen trwałości zmęczeniowej
●  AFT – zawansowane narzędzia do projektowania rurociągów, analizowania przepływów ustalonych i nieustalonych, dla mediów ściśliwych oraz nieściśliwych oraz różnego rodzaju zjawisk i stanów przejściowych w systemach przesyłowych
●  SDC Verifier – zaawansowane oprogramowanie (posiadające nowoczesny rdzeń obliczeniowy) służące do obliczeń metodą elementów skończonych (MES), umożliwia weryfikacje struktur zgodnie z wieloma standardami i normami projektowymi
●  DEP MeshWorks – zintegrowana platforma CAE do pre i post processingu.

SPRZEDAŻ SPRZĘTU TECHNICZNEGO
●  Czujniki
●  Kamery Termowizyjne

Obsługujemy firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Zlecenia, które realizujemy opierają się na zaufaniu i długotrwałej, strategicznej współpracy. Wiemy, że plany i założenia, które przekazywane są przez Klientów i Partnerów są niezwykle cenne.

Produkty (0)