BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania

  • ul. Czechosłowacka 16
    61-461 POZNAŃ
    woj. wielkopolskie
  • tel. 61 830 16 77

BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania to firma działająca aktywnie dla środowiska firm projektowych w Polsce.
Zakres działań firmy BUDiKOM:
●  wdrażanie systemów komputerowych
●  szkolenia, konsultacje, analizy
●  inwentyka
●  pisanie programów i "nakładek" na inne systemy.
Szczególnie wnikliwie działamy w zagadnieniach związanych z komputerowym wspomaganiem projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM). Wieloletnie prace i wdrożenia w wielu wersjach systemów wspomagania prac projektowych dały nam doświadczenie w efektywnej integracji tych systemów w przemyśle.
Dotyczą one najczęściej takich dziedzin jak:
●  mechanika
●  architektura
●  budownictwo
●  produkcja przemysłowa
●  obliczenia inżynierskie
●  grafika użytkowa
●  wzornictwo przemysłowe
●  geodezja.
Wdrożenia obejmują:
●  analizę potrzeb pracowni projektowej
●  doradztwo przy wyborze oprogramowania i sprzętu dla pracowni projektowych
●  szkolenia w zakresie obsługi programów i komputerów
●  instalacje i wdrożenia systemów CAD
●  określenie wielkości i rodzaju zadań
●  dobór komputerów, drukarek, ploterów, rozwiązań sieciowych
●  stałą opiekę nad systemem komputerowym
●  analizę wariantów oprogramowania
●  opracowania oryginalnych programów komputerowych
●  przygotowanie planu szkoleń i konsultacji
●  dostarczenie, uruchomienie i skonfigurowanie sprzętu, sieci komputerowych
●  szkolenie pracowników
●  udzielanie pomocy technicznej, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych
●  przekazywanie nowości technicznych z branży CAD.
Jesteśmy organizatorem wraz z Autodesk Polska ogólnopolskiego, corocznego spotkania użytkowników i sympatyków oprogramowania AutoCAD i aplikacji wspomagających CAD, CADEX w Poznaniu.

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie


Modelowanie konstrukcji budynku BIK BIM

Modelowanie konstrukcji budynku:
●  dostępne obiekty typu: ściana, belka (wieniec, nadproże, krokiew, jętka / kleszcze), słup, płyta, bieg schodów, ława, stopa fundamentowa, otwór w ścianie, otwór w płycie
●  płaszczyzny pomocnicze ułatwiające np. modelowanie więźby, czy docinanie ścian szczytowych
●  możliwość dodania własnych obiektów na podstawie wskazanej bryły (np. dźwigar sprężony, niestandardowe schody)
●  manager zawierający strukturę projektu. Pozwala on przełączać się między widokami modelu oraz rysunkami
●  baza materiałów budowlanych
●  edycja geometrii obiektów przy pomocy uchwytów
●  możliwość edycji cech takich jak materiał, profil, grubość, wyrównanie, nazwa pozycji itd.
●  możliwość przekazywania cech innym obiektom
●  klonowanie obiektów (tworzenie nowego obiektu o tych samych parametrach)
●  połączenia typu T oraz narożne dla obiektów liniowych (belki, ściany, ławy)
●  docinanie obiektów linią lub płaszczyznami (np. modelując jętkę, czy kleszcze)

bik bim budikom
●  przy pracy w rzucie kondygnacji możliwość włączenia podrysu innego piętra
●  filtr selekcji elementów budynku
●  możliwość szybkiego przekopiowania obiektów do innej kondygnacji (z automatyczną zmianą poziomów tych elementów)
●  tworzenie własnych profili na podstawie obrysu polilinii dla belek, ław, czy słupów

bik bim budikom
bik bim budikom
●  szybkie pozycjonowanie elementów (możliwość określenia składni nazewnictwa dla każdego typu obiektu, tak by zawierały np. nazwę kondygnacji, czy numer)
●  narzędzia do tworzenia osi konstrukcyjnych
●  zarządzanie widocznością obiektów (ukrywanie wg kategorii lub kondygnacji, ukrywanie wskazanych obiektów, zmiana przezroczystości)
●  możliwość opisywania obiektów w obszarze modelu na rzutach kondygnacji (opisy te znajdą sie później na rysunkach, dostępne opisy tekstem, wielolinią odniesienia oraz wymiarem)
●  możliwość dodawania własnych opisów na rzutach kondygnacji, np. ciągów wymiarowych, które znajdą się na rysunkach
●  eksport modelu w formacie DWG i IFC.

bik bim budikom
bik bim budikom

Rysunki:
●  możliwość generowania płaskich rysunków (rzuty, przekroje, płaskie widoki 3d) na podstawie modelu

bik bim budikom

●  możliwość tworzenia oraz edycji istniejących stylów generacji rysunków (zakres widoczności, kolory, rodzaje linii, widoczność geometrii, kreskowanie)

bik bim budikom

●  funkcja aktualizacji rysunku (wywoływana przez użytkownika).

Zestawienia:
●  tworzenie własnych szablonów zestawień
●  możliwość określenia filtrów uwzględnianych obiektów, np. wg typu, czy nazwy pozycji
●  w zależności od typów zestawianych obiektów dostępne różne kolumny, np. objętość, czy długość
●  dostępne grupowanie i sumowanie wierszy, gdy np. chcemy zestawić ilość nadproży z podziałem na kondygnacje
●  wygodne określanie zakresu obiektów wchodzących w skład zestawienia (cały model, wg kondygnacji lub poprzez wskazanie).

bik bim budikom

Produkty (0)