• patron serwisu

W2

  • ul. Ceramiczna 1A
    86-005 Kruszyn Krajeński
    woj. kujawsko-pomorskie
  • tel. 52 522 32 38

W2 jest firmą rodzinną, która powstała w 1999 roku z 100% udziałem kapitału polskiego i specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu elektroniki profesjonalnej. Zakres działalności firmy obejmuje projektowanie, produkcję, serwis oraz sprzedaż najwyższej jakości sygnalizatorów do systemów sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania, kolumn sygnalizacyjnych, sygnalizatorów i innych produktów do automatyki jak również osprzętu instalacyjnego.

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie


Jakie urządzenia można zastosować w systemie sygnalizacji pożarowej?

Pożar jest jednym ze zjawisk, które niosą ze sobą wyjątkowe niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego, a także mienia zgromadzonego w danej przestrzeni. W celu ograniczenia potencjalnych szkód, które może spowodować, w obiektach takich jak np. budynki handlowe, budynki wystawowe, teatry, kina, szpitale, domy opieki społecznej, stacje metra itp. należy stosować dodatkowe środki ochrony. Jednym z nich jest system sygnalizacji pożarowej (SSP). Kompletna instalacja SSP składa się z wielu grup elementów (np. czujki dymu, centrale sygnalizacji pożarowej, pożarowe urządzenia alarmowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze), które pozwalają wykryć pożar i ostrzec o jego pojawieniu się osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizacja akustyczna jest podstawową formą alarmowania osób znajdujących się w zagrożeniu. Do generowania sygnału alarmowego wykorzystywane są przeważnie przetworniki piezoceramiczne lub głośniki. Sygnalizatory akustyczne generują znaczne natężenie dźwięku, co pozwala skutecznie przyciągnąć uwagę osób znajdujących się w pobliżu. Popularne sygnalizatory akustyczne typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 czy SA-K5N umożliwiają generowanie wysokiego natężenia dźwięku sygnału alarmowego.

 

W2, sygnalizator akustyczny, www.izbudujemy.pl

Rys. 1. Przykład sygnalizatora akustycznego typu SA-K5

Sygnalizatory SA-K5N mogą być ze sobą synchronizowane. Urządzenie posiada wbudowany potencjometr do płynnej regulacji głośności. Sygnalizator ma również funkcję liniowego narastania głośności, która jest aktywowana odpowiednim mikroprzełącznikiem. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, gdzie różnica pomiędzy generowanym przez sygnalizator natężeniem dźwięku jest bardzo duża w stosunku do tła (np. biblioteka).

Sygnalizatory akustyczne (głosowe) z komunikatem słownym
Dzięki urządzeniom głosowym możliwe jest przekazanie precyzyjnego komunikatu, który pozwala skrócić czas reakcji potrzebny do wykonania przez odbiorcę określonego działania. Sygnalizatory głosowe muszą pracować zgodnie z sekwencją alarmową składającą się z (wg normy EN 54-3): sygnału ostrzegawczego (2-10 s), ciszy (0,25-2 s), komunikatu (do 30 s) oraz ciszy (0,25-5 s). Po zakończeniu sekwencji jest ona powtarzana ponownie. Taka struktura sekwencji pozwala przyciągnąć uwagę odbiorcy (sygnał ostrzegawczy) oraz przekazać jasną instrukcję postępowania (komunikat). Przykładem urządzenia, które spełnia powyższe wymogi, jest sygnalizator SG-Pgw2.

W2, sygnalizator akustyczny, www.izbudujemy.pl

Rys. 2. Przykład sygnalizatora akustycznego z komunikatem słownym typu SG-Pgw2


Wyżej opisane rozwiązanie staje się coraz popularniejsze. Sygnalizatory głosowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane stosowanie DSO, a w obiekcie przebywać mogą osoby nieprzeszkolone z zakresu ewakuacji lub porozumiewające się w różnych językach. Fabrycznie w pamięci sygnalizatora znajdują się 3 komunikaty o różnych treściach, spośród których każdy jest generowany w 3 językach (polski, angielski, niemiecki). Sygnalizatory SG-Pgw2 mogą być synchronizowane ze sobą. Urządzenie posiada potencjometr do regulacji głośności.

Sygnalizatory optyczne
Uzupełnieniem sygnalizacji akustycznej jest sygnalizacja optyczna. Wszędzie tam, gdzie ze względu na specyfikę obiektu lub warunki pracy sygnalizacja akustyczna może być niewystarczająca, należy stosować sygnalizację błyskową. Urządzenia optyczne nie powinny być stosowane samodzielnie, a jedynie jako uzupełnienie sygnalizacji akustycznej.

W2, sygnalizator optyczne, www.izbudujemy.pl
Rys. 3. Przykład sygnalizatora optycznego typu SO-Pd13


Sygnalizatory optyczne sprawdzą się w miejscach, gdzie panuje duże natężenie dźwięku ze względu na realizowane tam procesy (np. fabryki). Kolejnym dobrym przykładem są miejsca, w których osoby wykonujące określone czynności pracują w ochronnikach słuchu. Wszędzie tam oprócz bazowej sygnalizacji akustycznej powinien być emitowany alarmowy sygnał błyskowy. Dodatkowo w miejscach, gdzie więcej niż jeden sygnalizator jest widoczny z danego punktu, należy stosować synchronizację. Sygnalizator SO-Pd13 umożliwia generowanie błyskowych sygnałów ostrzegawczych. Dodatkowo urządzenie występuje w wersji z modułem synchronizacji, co umożliwia budowanie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie.

Sygnalizatory akustyczno-optyczne
Sygnalizatory akustyczno-optyczne stanowią połączenie wcześniej wspomnianych grup. Umożliwiają one alarmowanie przy pomocy sygnału akustycznego oraz błyskowego. Dzięki temu sygnał ostrzegawczy jest skuteczny w różnych warunkach.

W2, sygnalizator akustyczno-optyczny, www.izbudujemy.pl W2, sygnalizator akustyczno-optyczny, www.izbudujemy.pl
Rys. 4. Przykład sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnętrznego typu SA-K7N
Rys. 5. Przykład sygnalizatora akustyczno-optycznego zewnętrznego typu SAOZ-Pk2

 


Zewnętrzny sygnalizator SAOZ-Pk2 generuje dźwięk o natężeniu >110dB@1m. Urządzenie ma możliwość jednostopniowej regulacji głośności (o ok. 6 dB) oraz może pracować w różnych trybach (obniżona głośność, obniżony obszar pokrycia). Sygnalizator pobiera stosunkowo niski prąd <100 mA, a przy odpowiednich ustawieniach pobór można ograniczyć do <50 mA. SAOZ-Pk2 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (również z SA-K5N oraz SA-K7N).

Ciągłość dostaw energii
W związku z obowiązującym stanem prawnym konieczne jest zapewnienie ciągłości dostaw energii do urządzeń wchodzących w skład SSP przez określony czas. W tym celu konieczne jest stosowanie certyfikowanych zespołów kablowych tj. kabli, tras kablowych, systemów zamocowań oraz puszek instalacyjnych. W SSP najczęściej stosowane są przewody z podtrzymaniem funkcji typu HDGs PH90 oraz HTKSH PH90, które zapewniają ciągłość dostaw energii przez minimum 90 minut. Do łączenia kabli w instalacjach SSP służą ognioodporne puszki instalacyjne typu PIP produkcji W2.

W2, ognioodporna puszka instalacyjna, www.izbudujemy.pl
Rys. 6. Przykład ognioodpornej puszki instalacyjnej typu PIP-1AN

 

Poprzez puszki do instalacji podłączone mogą być urządzenia wchodzące w skład SSP np. sygnalizatory, klapy dymowe czy głośniki DSO (wersja z bezpiecznikiem). Dodatkowo możliwe jest łączenie przewodów o różnych przekrojach (wersja przelotowa) czy ich rozgałęzianie (wersja rozgałęźna).
Firma W2 od przeszło 20 lat zajmuje się produkcją urządzeń sygnalizacyjnych do SSP. W swojej ofercie W2 posiada wysokiej jakości sygnalizatory, które były nagradzane Złotymi Medalami MTP. Na każdy produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja producenta.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą: www.w2.com.pl.

Produkty (0)