• patron serwisu

Leca Polska sp. z o.o.

  • ul. Krasickiego 9
    83-140 Gniew
    woj. pomorskie
  • tel. 58 772 24 10

Marka LECA oferuje najlżejsze kruszywo ceramiczne produkowane w Polsce. Leca® KERAMZYT charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej, niskim ciężarem nasypowym oraz wysoką ognio- i mrozoodpornością, znajdując zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale także w geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie i ekologii. Na bazie Leca® KERAMZYTU wytwarzane są między innymi keramzytowe bloczki, pustaki ścienne, pustaki stropowe, elementy nadprożowe, obudowy systemów kominowych czy elementy wentylacyjne. Urozmaicona oferta dostosowana została do europejskich standardów.

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie


Izolacja akustyczna stropów drewnianych

Remonty budynków to proces powtarzający się co kilkadziesiąt lat. Kolejne dekady to zmiana oczekiwań co do standardów i funkcji jakie powinny spełniać remontowane budynki i pomieszczenia. Postęp techniczny w zakresie materiałów budowlanych i technologii wykonania prac to kolejne wyzwanie dla projektantów i wykonawców. Co zrobić, aby stary drewniany strop spełniał obecne wymagania techniczne i służył użytkownikom przez następne kilkadziesiąt lat?

leca keramzyt strop remont
Oczyszczony strop drewniany po usunięciu polepy

W pierwotnie wykonywanych stropach drewnianych jako materiał izolacji akustycznej, termicznej ochrony przed ogniem, stosowano polepę, czyli mieszaninę gliny, sieczki i wapna. W późniejszych okresach polepę zastępowano gruzem z dużą ilością wapna, które chroniło drewno przed szkodnikami. Ciężka polepa lub gruz stanowiły zgodnie z prawem masy, skuteczną izolację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. Minusem tego wypełnienia było trwałe uginanie się stropów. Co zrobić, aby zachować dobrą izolacyjność i zmniejszyć obciążenie wypełnienia?

leca keramzyt strop remont
Oczyszczony strop drewniany po usunięciu polepy

Rozwiązanie Leca®
Jest jeden bardzo prosty sposób. Należy usunąć ciężką polepę i w to miejsce ułożyć lżejszy materiał (ale nie za lekki). Leca® KERAMZYT o różnych granulacjach jest w stanie sprostać temu zadaniu.

Wykonane badania izolacyjności akustycznej stropu drewnianego w remontowanym budynku pozwoliły na wybór optymalnego rozwiązania gwarantującego wysoką izolacyjność akustyczną stropu (kolejność warstw od góry):
płyta podłogowa suchego jastrychu to podłoże nośne pod posadzki i pierwszy z ciężkich elementów masy stropu izolujący od dźwięków powietrznych oraz dodatkowo zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się ognia
Leca® KERAMZYT podsypkowy z ziarnami okrągłymi i przekruszonymi to kruszywo, które:
– poziomuje ugięty strop
– jako jeden z najcięższych keramzytów (ciężar nasypowy ~500 kg/m3) wprowadza dodatkową masę (przeciw dźwiękom powietrznym)
– jako materiał sypki (nie sztywny) tworzy izolację tłumiącą dźwięki uderzeniowe
– izoluje przeciwogniowo
szpryc cementowy rozgranicza dwa rodzaje keramzytu i przeciwdziała ich mieszaniu się
Leca® KERAMZYT izolacyjny M lub L (średnioziarnisty lub gruboziarnisty) to lekki keramzyt (o ciężarze nasypowym ok. 300 kg/m3) o porowatej strukturze tłumiącej dźwięki powietrzne
membrana paroprzepuszczalna lub papier woskowany zapobiega przesypywaniu się kruszywa pomiędzy deskami ślepego pułapu
wełna mineralna od spodu to materiał tłumiący dźwięki powietrzne (likwidujący pudło rezonansowe w stropie) i izolujący przeciwogniowo
dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej to materiał zwiększający masę stropu, izolujący od dźwięków powietrznych oraz zabezpieczający przeciwogniowo strop od spodu.

leca keramzyt strop remont
Geowłóknina separacyjna na wypełnieniu z Leca® KERAMZYTU

Wyniki badania izolacyjności akustycznej dla takiego stropu:
● dla dźwięków powietrznych R’A1 = 59 dB – normowo dopuszczalna wartość R’A1 powyżej 51 dB
● dla dźwięków uderzeniowych L’nw = 48 dB – normowo dopuszczalna wartość L’nw poniżej 55 dB
(wartości dopuszczalne dotyczą wymagań dla stropów między mieszkaniami zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10)

leca keramzyt strop remont
Warstwa wyrównująca z Leca® KERAMZYTU podsypkowego

Przedstawione rozwiązanie pozwala na odciążenie stropu, wyrównanie jego płaszczyzny i uzyskanie izolacyjności akustycznej przewyższającej o około 20% wymagania normowe. Nie wyczerpuje to wszystkich możliwości remontu stropu drewnianego z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU – można np. wszystkie prace przeprowadzić w technologii „suchej”, zastępując szpryc cementowy geowłókniną.

leca keramzyt strop remont
Układanie suchego jastrychu

Rozwiązania Leca® z powodzeniem stosowane są również przy remontach innych stropów, takich jak: stropy kleina, stropy odcinkowe czy stropy WPS.
Więcej informacji na www.leca.pl

Produkty (0)