MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej

  • Mokotowska 4/6 lok 308 A
    00-641 Warszawa
    woj. mazowieckie
  • tel. 790 46 46 38

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej jest organizacją branżową, skupiającą czołowych producentów wełny mineralnej szklanej i skalnej: Isover, Knauf Insulation, Paroc, Rockwool i Ursa. Firmy członkowskie są liderami na polskim i światowym rynku materiałów izolacyjnych.
Misją MIWO jest szerzenie wiedzy o korzyściach ze stosowania wełny mineralnej skalnej i szklanej do izolacji, przedstawianie wyjątkowych właściwości wyrobów z wełny mineralnej oraz propagowanie idei jej różnorodnego zastosowania w budownictwie i przemyśle.
MIWO jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA). Współpracując z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, uczestniczy w tworzeniu i adaptacji norm dotyczących materiałów izolacyjnych.

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie


Izolacje a bezpieczeństwo pożarowe

Klasy reakcji na ogień - poprawnie zadeklarowane, dobrze informują
Znajomość klasy reakcji na ogień wyrobu budowlanego przydaje się zarówno projektantom i inwestorom, jak i wykonawcom oraz użytkownikom budynków. Wiedząc, jak wyrób zachowa się pod wpływem ognia - co opisuje jego klasa reakcji na ogień - wiadomo czy i jakie zabezpieczenia trzeba przewidzieć, aby ograniczyć ryzyko pożarowe związane z rodzajem użytego materiału, od etapu projektowania po użytkowanie budynku.

Wyroby z wełny mineralnej, szklanej i skalnej, produkowane przez firmy zrzeszone w MIWO, zawierające, poza nieorganicznymi włóknami, do kilku procent materiałów pochodzenia organicznego, bez okładzin i powłok, są niepalne i mają potwierdzoną badaniami klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1,d0. To oznacza, że się nie palą i nawet w warunkach pożaru są neutralne, nie przyczyniają się do jego rozwoju, a w wielu przypadkach mogą go wręcz opóźnić, stanowiąc barierę dla ognia.

Na drugim biegunie są materiały organiczne, ze spienionych tworzyw sztucznych: EPS, XPS, PU, PE (w mniejszym stopniu PF), które są palne i charakteryzują się niskimi klasami reakcji na ogień, najczęściej E lub F. Jednak uwaga: w przypadku materiałów palnych (klasa nie wyższa niż A2), klasa reakcji na ogień wyrobów wykonanych z tego samego materiału może się różnić.

Dlatego ważna jest nie tylko sama klasyfikacja, ale również informacja o zakresie, którego ona dotyczy. Nie ma klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla „pianki PU”, jest tylko klasyfikacja „wyrobu X z PUR (albo PIR) o ściśle zdefiniowanych właściwościach: określonym składzie chemicznym, środku spieniającym, retardancie, gęstości objętościowej, grubości, czy jest konkretna powłoka lub okładzina”. Innymi słowy, to, że np. wyrób „X” z pianki poliuretanowej (PUR lub PIR), wyprodukowany przez określonego producenta, spełnia kryteria klasy D-s1,d0, nie oznacza, że inne wyroby z pianki poliuretanowej również mają tę klasę. Pozornie podobny wyrób „Y” może mieć klasę reakcji na ogień F.

W odniesieniu do wszystkich wyrobów izolacji cieplnej w budownictwie, klasa reakcji na ogień wyrobu wprowadzonego do obrotu musi być obowiązkowo określona i zadeklarowana przez producenta i musi towarzyszyć oznakowaniu CE. Szczegółowy zapis wymagania znajduje się w każdej z norm specyfikacji wyrobu w rozdziale 4.2 „Reakcja na ogień wyrobu wprowadzanego do obrotu”. Od 2016 roku obowiązek badania dotyczy również tych wyrobów, które uzyskują najniższą klasę F. Wynika to z opublikowanego w 2016 roku Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364 z 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych.

Producenci wyrobów izolacyjnych o niskich klasach reakcji na ogień, którzy chcą pokazać, że możliwe jest uzyskanie wyższej klasy przez elementy budowlane, niż wchodząca w ich skład nisko klasyfikowana izolacja, mają ponadto możliwość wykonania dodatkowych badań i przedstawienia dodatkowych klasyfikacji odnoszących się do standardowych układów badawczych.

W przypadku wyrobów uformowanych, produkowanych fabrycznie, standardowe układy i szczegóły badań dla wszystkich rodzajów izolacji są takie same i opisane w PN-EN 15715:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej - Instrukcje montażu i mocowania do badania reakcji na ogień - Wyroby produkowane fabrycznie”, od kilku lat dostępnej również w języku polskim.

Można podawać klasyfikacje uzyskane dla dowolnych spośród 4 standardowych układów, opisanych w ww normie, przy czym musi im towarzyszyć NUMER standardowego zestawu (wg Tablicy 5 ww normy – patrz poniżej). Informację o klasie reakcji na ogień zestawu należy przedstawiać tak, by nie mogła być pomylona z klasą reakcji na ogień samego wyrobu.

Standardowe układy, zawierające wyrób izolacji cieplnej, do badań reakcji na ogień na cele dodatkowych, dobrowolnych klasyfikacji zestawów (na podstawie PN-EN 15715)

Numer zestawu, który musi towarzyszyć informacji o klasie Podłoże, na którym znajduje się wyrób izolacyjny Szczelina powietrza między podłożem i wyrobem izolacyjnym Wyrób izolacyjny Wyrób powierzchniowy, osłaniający wyrób izolacyjny, poddany działaniu ognia
1 Płyta gipsowo-kartonowa Tak, 40 mm X Brak; ogień działa
bezpośrednio na wyrób
2 Płyta gipsowo-kartonowa Bez szczeliny X Płyta gipsowo-kartonowa
3 Brak Tak, 40 mm X Blacha profilowana
4 Płyta wiórowa Bez szczeliny X Płyta wiórowa

 


W przypadku wyrobów wykonywanych in situ na budowie, nie ma jednej normy badań reakcji na ogień, odnoszącej się do wszystkich rodzajów izolacji wykonywanych in-situ. Zasady obowiązkowego określenia klasy reakcji na ogień wyrobu, są wpisane w rozdział 4.2, a szczegóły są opisane w jednym z normatywnych załączników do każdej Specyfikacji. Możliwość dodatkowej klasyfikacji dla standardowego zestawu, zawierającego wyrób, jest wpisana w Rozdział 4.3, a szczegóły również znajdują się w odpowiednim normatywnym załączniku do specyfikacji.

W przypadku natryskiwanych pianek PUR i PIR – według zharmonizowanej normy PN-EN 14315-1 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ - Część 1: Specyfikacja systemu” zasady obowiązkowej klasyfikacji reakcji na ogień wyrobu, są opisane w rozdziale 4.2 i normatywnym załączniku G. Oznakowaniu CE powinna towarzyszyć ta właśnie klasa, a nie żadna inna, np. uzyskana w układzie z jakimiś innymi wyrobami, to jest to nieuprawnione i może wprowadzać w błąd.


Materiały niepalne, takie jak wełna mineralna, niezależnie od miejsca i sposobu wbudowania, nie tracą swoich właściwości ogniowych. Nie wspomagają rozwoju pożaru i stanowią barierę dla jego rozwoju.

MIWO klasy reakcji na ogień

Produkty (0)