Program Kalkulator Elementów Żelbetowych

 • Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

  Opis programu
  Program zawiera pięć opcji wymiarowania konstrukcji żelbetowych:
    wymiarowanie przekroju belki na zginanie
    obliczenia strefy ścinania w belce (strzemiona i pręty odgięte)
    wymiarowanie pasma płyty na zginanie
    wymiarowanie słupa mimośrodowo obciążonego
    wykres interakcji M-N.

  Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych elementów konstrukcyjnych, co pozwala na wariantowanie obliczeń i sprawną optymalizację konstrukcji, a także przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych i uzyskanie rysunku rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach poprzecznych.