GEO5 – Osiadanie

 • Program ten służy do wyznaczania pionowych osiadań gruntu i analizy konsolidacji w czasie, spowodowanych obciążeniem powierzchniowym, np. pod nasypami, fundamentami, zaporami i innymi konstrukcjami.
  Wymagania systemowe: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, karta graficzna o minimalnej rozdzielczości 1024×768 pikseli oraz obsługująca OpenGL 1.5.

  Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
  ■  Wybór stosowanej teorii analizy osiadania (Janbu, Buismann, Soft soil, za pomocą wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadania wtórnego według Ladde'go).
  ■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
  ■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
  ■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
  ■  Modelowanie fazowania robót ziemnych w obrębie jednego zadania.
  ■  Możliwość wyznaczania i wizualizacji całkowitych wartości zmiennych lub ich przyrostów w fazach.
  ■  Redukcja zasięgu strefy oddziaływania na podstawie teorii wytrzymałości, jako procent naprężenia geostatycznego lub z zastosowaniem teorii podłoża nieściśliwego.
  ■  Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej.
  ■  Automatyczna analiza osiadania i naprężeń w wybranych punktach.
  ■  Wyznaczanie osiadania poszczególnych nasypów.
  ■  Przejrzysta prezentacja wyników.
  ■  DXF import-eksport.