Program do zarządzania ERP/MIS CONSTRUSTEEL

  • Construsteel jest systemem ERP/MIS służącym do zarządzania przedsiębiorstwem z sektora wyrobów stalowych, oszacowania i zarządzania projektem, aż do tzw. kompletnego przetwarzania końcowego wraz z gospodarką magazynową, „zagnieżdżaniem” elementów i kontrolą maszyn oraz optymalizacją produktów. Cechami szczególnymi są:
      budowa modułowa – każdy użytkownik może rozpocząć pracę z optymalną konfiguracją komponentów/modułów (dla każdego modułu istnieje określona liczba jednoczesnych użytkowników)
      automatyczne aktualizacje dla oprogramowania i cenników.