Przewód grzejny VC 15/450, moc jednostkowa 15 W/m

 • przewód

 • jednożyłowy, ekranowany, z dwustronnym zasilaniem

 • 230

 • 15 (1 m przewodu)

 • 450

 • 30,0

 • 5,0

 • -

 • -

 • 2,5

 • XLPE

 • PVC ciepłoodporny

 • +80

 • 70

 • 50

 • za pomocą taśmy ELEKTRA TME lub siatki montażowej, klej termiczny

 • wylewka piaskowo-cementowa z plastyfi katorem lub Atlas 150, Atlas 200;grubość min. 3-5 cm, maks. 20 cm (płyta akumulacyjna)

 • styropian (FS 20), twarda wełna mineralna grubości min. 5 cm

 • regulator temp. z czujnikiem podłogowym (gdy istnieje ogrzewanie podstawowe), regulator z czujnikiem powietrznym i czujnikiem podłogowym (gdy nie ma ogrzewania podstawowego)

 • 10 lat

 • ISO 9001:2001, Certyfi kat na Znak Bezpieczeństwa B, Znak CE, VDE

 • Przewód grzejny VC to przewód stosowany do ogrzewania podstawowego lub dodatkowego pomieszczeń i rurociągów lub jako zabezpieczenie przed oblodzeniem tarasów, dachów, rynien, rur spustowych, chodników oraz podjazdów.