FORGEO – PaleZbrojenie

 • Program FORGEO PaleZbrojenie służy do obliczania nośności konstrukcyjnej pala zgodnie z Eurokodem 2, w zależności od siły poprzecznej, siły osiowej i momentu zginającego.

  Opis programu:
  ■  Program oblicza zbrojenie pala o przekroju okrągłym i kwadratowym zgodnie z Eurokodem 2. Obliczenia obejmują zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spiralę).
  ■  Obliczenia przeprowadzane są wariantowo – jednocześnie dla wszystkich typowych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór ilości zbrojenia.
  ■  Program automatycznie wyznacza wymaganą liczbę prętów zbrojenia głównego oraz dokonuje analizy rozstawu strzemion (spirali).
  ■  Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala wraz z oznaczeniem granicznego momentu zginającego oraz granicznych sił osiowych w palu.

  Zakres obliczeń:
  ■  Zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spirala).
  ■  Zestawienie porównawcze różnych wariantów zbrojenia pala.
  ■  Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.
  ■  Wartości graniczne momentu zginającego i siły osiowej.
  ■  Odkształcenia stali zbrojeniowej i betonu.

  Materiały informacyjne:
  ■  Film
  ■  Broszura