FORGEO – ScanCPT

 • Program FORGEO ScanCPT służy do automatycznego odczytu wartości liczbowych bezpośrednio z wykresu sondowania i zapisu wartości liczbowych do Excela.

  Opis programu:
  ■  Program umożliwia automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF, a także innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF) i zapis wartości liczbowych do Excela.
  ■  Po kliknięciu na krzywą sondowania następuje całkowicie automatyczny odczyt wartości liczbowych oporu stożka sondy, które zapisywane są do Excela. Dla gruntu spoistego wyznaczana jest dodatkowo wytrzymałość gruntu na ścinanie zgodnie z normą PN-B-04452:2002.
  ■  Odczytane z wykresu opory stożka sondy są wartościami rzeczywistymi. Umożliwia to wyznaczenie optymalnej nośności i osiadania pala programem FORGEO PaleCPT – tj. bez konieczności uśredniania parametrów gruntu.

  Zakres obliczeń:
  ■  Automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF i innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF).
  ■  Edycja odczytanych wartości (dodawanie, przesuwanie, usuwanie punktów).
  ■  Wyznaczanie wytrzymałości gruntu spoistego na ścinanie zgodnie z normą PN-B-04452:2002.
  ■  Zapis wartości liczbowych oporu stożka sondy i wytrzymałości gruntu na ścinanie do Excela.

  Materiały informacyjne:
  ■  Film
  ■  Broszura