FORGEO – PaleCPT

 • Program FORGEO PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z dwiema wiodącymi metodami europejskimi – niemiecką EAP i francuską LCPC. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o sondowania statyczne CPT.

  Opis programu:
  ■  Program wyznacza nośność pali wciskanych i wyciąganych zgodnie z dwiema wiodącymi metodami obliczeń – niemiecką EAP i francuską LCPC. Obliczenia przeprowadzane są jednocześnie dla obu metod.
  ■  Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia.
  ■  Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera.
  ■  Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością oraz krzywa osiadania pala. Podgląd graficzny wyników obliczeń prezentowany jednocześnie dla obu metod ułatwia dobór optymalnej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

  Zakres obliczeń:
  ■  Nośność pali wciskanych i wyciąganych.
  ■  Krzywa osiadania pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego.
  ■  Osiadanie pala dla dowolnego obciążenia charakterystycznego.
  ■  Analiza warunków geotechnicznych pod podstawą pala.

  Materiały informacyjne:
  ■  Film
  ■  Broszura