FORGEO – PaleKx

 • Program FORGEO PaleKx służy do obliczania sił przekrojowych i zbrojenia pala obciążonego siłą poziomą i momentem zginającym. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o podstawowe rozpoznanie geotechniczne obejmujące rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia/plastyczności.

  Opis programu:
  ■  Program oblicza siły przekrojowe i zbrojenie pala zagłębionego w podłożu gruntowym, pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.
  ■  Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym.
  ■  Obliczenia zbrojenia pala wykonywane są wariantowo – jednocześnie dla wszystkich typowych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór rodzaju zbrojenia.
  ■  Program posiada autorski schemat fundamentu, który różnicuje obliczenia w zależności od lokalizacji pala w fundamencie oraz kierunku działania obciążenia poziomego.
  ■  Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykresy sił przekrojowych i przemieszczenia pala, a także wykresy nośności konstrukcyjnej trzonu pala.

  Zakres obliczeń:
  ■  Wykres momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala.
  ■  Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.
  ■  Uwzględnienie zjawiska uplastycznienia gruntu.
  ■  Zróżnicowanie wyników w zależności od lokalizacji pala w fundamencie.

  Materiały informacyjne:
  ■  Film
  ■  Broszura