Gazowy kocioł kondensacyjny AY

 • gazowy

 • stojacy, kondensacyjny, montaż zewnętrzny

 • jednofunkcyjny

 • A

 • 90,7%

 • 34,4 (dla 80/60⁰C)

 • 98,6% (80/60⁰C); 100,6% (70/50⁰C); 104,6% (50/30⁰C)

 • 34,9 (dla 1013 mbar, 15⁰C)

 • gaz G20, G25, G30, G31, G25.1, G27, G2,350

 • 2,75 (G30), 2,71 (G31)

 • 3,69 (G20), 4,35 (G25)

 • +80

 • min. -40

 • 230 (1 N, 50 Hz)

 • 0,18

 • X5D

 • 530/410/1278

 • 71

 • 1 1/4" F (woda), 3/4" M (gaz)

 • 2 lata (standardowa), 5 lat (rozszerzona)

 • Certyfikaty: CE, ISO 9001; Dyrektywy: 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/142/WE, 92/42/EWG

 • Gazowy kocioł kondensacyjny przeznaczony do instalacji na zewnątrz budynku, zapewniający produkcję wody grzewczej o temperaturze do 80 °C. Istnieje możliwość łączenia urządzeń w zestawy, dzięki czemu można otrzymać instalacje grzewczą o dowolnie dużej mocy.
  Zastosowanie:
  • ogrzewanie i produkcja ciepłej wody użytkowej
  • idealne uzupełnienie dla wytwornic wody lodowej oraz pomp ciepła szczególnie przy:
  - zaopatrywaniu w medium grzewcze central wentylacyjnych,
  - wspomaganiu ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
  - zabezpieczeniu w moc szczytową, jeżeli wymagają tego warunki klimatyczne lub ekonomiczne.