72-ogniowy moduł polikrystaliczny BEP 320Wp Standard Power

 • sieciowy (on-grid),
  wyspowy (off-grid),
  awaryjny (back-up)

 • polikrystaliczne

 • 72

 • 320

 • 16,46

 • -0,40%/°C

 • -0,32%/°C

 • +0,049%/°C

 • 42

 • 8000

 • 1960/992/40

 • standardowy kabel solarny MC4